Birmingham City University

1.Thông báo quan trọng

Vào thứ ba ngày 17 tháng 3 năm 2020, Đại học Birmingham City đình chỉ tất cả các hoạt động giảng dạy trực tiếp tại các cơ sở của mình. Các kí túc xá vẫn mở cửa để hỗ trợ những sinh viên sẽ ở lại, hoặc cần truy cập các dịch vụ nhưng các nhân viên sẽ được khuyến khích làm việc tại nhà khi có thể.

Chính sách của trường luôn ưu tiên cho sự an toàn của sinh viên và nhân viên của chúng tôi. Chính sách mới của Chính phủ là yêu cầu mọi người làm việc tại nhà nếu có thể. BCU sẽ tuân theo hướng dẫn đó nhiều nhất có thể để giữ an toàn cho mọi người.

Nhân viên của trường đã chuẩn bị cho việc này trong vài tuần. Các giáo viên đã có sự chuẩn bị cho tài liệu giảng dạy trực tuyến. Tại thời điểm này, chúng tôi hy vọng sinh viên sẽ có thời gian để trở về nhà, hoặc chuẩn bị kĩ càng cho việc giảng dạy trực tuyến.

Từ thứ Hai tới (23.03), chúng tôi sẽ dành 1 Tuần lễ Đọc (Reading Week) để học sinh có thể làm quen với các tài liệu. Và từ thứ Hai ngày 30.03, nhà trường sẽ giảng dạy trực tuyến cho phần còn lại của học kỳ này.

Điều này có thể sẽ thay đổi từ chương trình này sang chương trình khác – nhưng nhà trường sẽ cố gắng đảm bảo giảm thiểu tối đa sự gián đoạn đối với việc học của sinh viên mà vẫn có thể làm tất cả những gì tốt nhất để bảo vệ cộng đồng của trường đại học Birmingham City. 

Thông báo được cập nhật vào ngày 17.03.2020.

 

2. Hỗ trợ y tế

Từ ngày thứ Hai ngày 20 tháng 1, Nhà trường đã thành lập nhóm nhiệm vụ chuyên biệt về Covid-19 đầu tiên. Nhóm được lãnh đạo bởi Phó Phó hiệu trưởng – Giáo sư Clare Mackie và các nhân viên chủ chốt từ tất cả các lĩnh vực liên quan của Trường. Nhóm đã gặp gỡ thường xuyên và cập nhật thông tin Covid – 19 với nhân viên nhà trường và học sinh. Những thông tin này đều được hỗ trợ bởi lời khuyên từ Cơ quan Y tế công xứ Anh(Public Health England), Văn phòng Ngoại giao và Liên bang và Bộ Giáo dục. Kể từ đó, nhà trường đã thành lập nhiều nhóm khác nhau để đảm bảo xem xét đầy đủ tác động của dịch với Cộng đồng trường đại học Birmingham City.

Các nhóm này cũng đã làm việc để bảo vệ sinh viên và nhân viên nhà trường giảm thiểu tối đa sự lây lan của Virus.

3. Sắp xếp việc dạy và học

Vào thứ ba ngày 17 tháng 3 năm 2020, Đại học Birmingham City đình chỉ tất cả các hoạt động giảng dạy trực tiếp tại các cơ sở của mình.

Từ thứ Hai tới (23), chúng tôi sẽ dành 1 Tuần lễ Đọc (Reading Week) để học sinh có thể làm quen với các tài liệu. Và từ thứ Hai ngày 30.03, nhà trường sẽ giảng dạy trực tuyến cho phần còn lại của học kỳ này.

Học sinh quốc tế với Tier 4 visa, có thể trở về nhà trong khoảng thời gian này và chuẩn bị sẵn sàng cho việc học online.

Tham khảo thêm thông tin trên trang web chính thức của trường: https://www.bcu.ac.uk/about-us/coronavirus-information