ASTON UNIVERSITY

Năm thành lập: 1966

Địa điểm: Birmingham

Tổng số sinh viên: 11.331

 • Quốc tế: 24%
 • Việt Nam: 59

Các chương trình đào tạo

 • Dự bị Đại học
 • Đại học
 • Dự bị Thạc sĩ
 • Thạc sĩ
 • Tiến sĩ

Các ngành học nổi bật

 • Business and Management, Marketing
 • Pharmacy
 • Science, Engineering, IT

 

Xếp hạng trường

 • Hạng 30/123 trường tốt nhất tại Anh (Complete University Guide 2017)
 • Hạng 29/119 trường tốt nhất tại Anh (Guardian University Guide 2017)
 • Xếp thứ 358 trên hơn 6000 trường trên toàn thế giới. (QS World University Rankings 2016/2017)
 • Accounting (Top 200 QS World Rankings)
 • Business (Top 150 QS World Rankings)
 • Computing Science (Xếp thứ 9 tại Anh, The Guardian 2017)
 • Linguistics (Top 200 thế giới, The QS World Rankings 2017)
 • Marketing (Xếp thứ 13 tại Anh, The Complete University Guide 2017)
 • Pharmacy and Pharmacology (Xếp thứ 10 tại Anh, The Complete University Guide 2017)

Học phí

 • Đại học: Từ £14,630
 • Cao học: Từ £14,100

Chi phí nhà ở

 • Từ £124 đến £132/tuần hoặc £6,324 đến £6,732/năm