Bellerbys College

 • Năm thành lập: 1959
 • Địa điểm: Brighton, Cambridge, London
 • Trực thuộc: Bright Scholar Education Holdings

Các chương trình đào tạo

 • Tiếng Anh dự bị
 • Pre-GCSE (tương đương lớp 8)
 • GCSE (tương đương lớp 9)
 • A-leve (tương đương lớp 11 và 12)
 • Chương trình Oxbridge
 • Dự bị Đại học
 • Dự bị Thạc sỹ
 • Chương trình Đại học năm 1
 • Chương trình Diploma ngành Kinh doanh (Business)
 • MQP

Các ngành nổi bật

 • Nghệ thuật và thiết kế
 • Kinh doanh, tài chính và quản lý
 • Kỹ thuật hóa học, Máy tính
 • Khoa học xã hội
 • Quan hệ quốc tế và chính trị
 • Luật
 • Marketing
 • Truyền thông
 • Khoa học và Dược

Bảng xếp hạng

 • Brighton: xếp hạng 1 tại vùng Brighton & Hove
 • London: xếp hạng 1 tại vùng Greenwick, London
 • Cambridge: xếp hạng 5 tại vùng Cambridgeshire
 • Xếp hạng 29 tại Anh cho chương trình A Level
 • 11 trên 20 trường ĐH hàng đầu UK chứng nhận chương trình dự bị ĐH của Bellerbys

Thành tích nổi bật

 • Top 100 “High school in England for A level result in 2017”
 • 1/5 học sinh tốt nghiệp A Level đậu vào top 10 trường đại học tốt nhất Anh quốc
 • Trên 90% học sinh tốt nghiệp chương trình dự bị được nhận vào các trường đại học hàng đầu Anh Quốc
 • 1/3 học sinh Bellerbys đạt ít nhất 3 điểm A chương trình A-level

Học bổng

 • Từ 20% – 70%

Học phí tham khảo

 • £6,332 – £9,020 / Kỳ