BIRMINGHAM CITY UNIVERSITY

 • Năm thành lập: 1842
 • Địa điểm: Birmingham
 • Tổng số sinh viên: 23.000
  • Quốc tế: 10%
  • Việt Nam: 45

Các chương trình đào tạo

 • Dự bị Đại học
 • Dự bị Thạc sĩ
 • Đại học
 • Thạc sĩ, Tiến sĩ

Các ngành học nổi bật

 • Arts, Design & Media
 • Business, Law & Social Sciences
 • Health, Education & Life Sciences
 • Computing, Engineering & the Built Environment

Xếp hạng & thế mạnh của trường

 • Ngành Art xếp hạng 24 tại Anh, the Guardian University Guide 2018
  Ngành Building and town and country planning xếp hạng 11 tại Anh, the Guardian University Guide 2018
 • Ngành Drama & Dance xếp hạng 4 tại Anh, the Guardian University Guide 2018
 • Ngành Architecture xếp hạng 20 tại Anh, the Guardian University Guide 2018
 • Ngành Education xếp hạng 30 tại Anh, the Guardian University Guide 2018
 • Ngành Nursing & Midwifery xếp hạng 30 tại Anh, the Guardian University Guide 2018
  94% sinh viên tốt nghiệp tại Birmingham hầu hết đều thành công ở lần xin việc đầu tiên (DLHE survey 2014, 2015).
 • Liên kết với các tập đoàn lớn, nhiều khóa học của Birmingham City cho phép sinh viên được thực tập & làm việc tại các công ty hàng đầu như: Microsoft, Cisco, Sony hay Cartier.

Học phí

 • Từ £12,000 tùy khóa học

Chi phí nhà ở

 • Từ £ 126/ tuần hay 5,436/ năm