BOURNEMOUTH UNIVERSITY

 • Năm thành lập: 1992
 • Địa điểm: Bournemouth
 • Tổng số sinh viên: 17.500
  • Quốc tế: 2.000
  • Việt Nam: 80-90

Các chương trình đào tạo

 • Dự bị Đại học: Art & Design, Business, Computing, Engineering, Finance, Marketing, Media Production, Tourism & Hospitality, Diploma Business
 • Chương trình top-up
 • Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Các ngành học nổi bật

 • Tourism
 • Media
 • Business
 • Design, Engineering and Computing

Xếp hạng trường

 • Ngành Du lịch và khách sạn xếp hạng 1 về nghiên cứu, hạng 2 tại Anh & hạng 16 trên thế giới. Chương trình Du lịch & khách sạn cho phép sinh viên tham gia thực tập 1 năm có trả lương trong thời gian học.
 • Là một trong các trường đại học hàng đầu tại Anh về giảng dạy ngành truyền thông
 • Ngành Fashion & Textiles xếp hạng 23 tại Anh, the Guardian University Guide 2018
 • Ngành Hospitality, Event Management & Tourism xếp hạng 10 tại Anh, the Guardian University Guide 2018
 • Ngành Journalism, Publishing & Public Relations xếp hạng 22 tại Anh, the Guardian University Guide 2018
 • Ngành Sociology xếp hạng 7 tại Anh, the Guardian University Guide 2018
 • Ngành General Engineering xếp hạng 11 tại Anh, the Guardian University Guide 2018

Học phí

 • Đại học: Từ £13,500
 • Cao học: Từ £13,000- £15,000

Chi phí nhà ở

 • Từ £100 đến £165 /tuần

Hình ảnh có liên quan

 

Kết quả hình ảnh cho "BOURNEMOUTH UNIVERSITY"