Brighton

Brighton
Brighton

 

Năm thành lập: 1992

Địa điểm: Brighton và Eastbourne

Tổng số sinh viên: 22,000

Quốc tế: 12%

Việt Nam: 45

 

Học phí

Đại học: Từ 12,900GBP

Thạc sĩ: Từ 14,040GBP

 

Nhà ở: Từ 131 đến £180 /tuần hoặc từ £5,109 đến £7,020/năm

Brighton
Brighton

Các chương trình đào tạo:

Dự bị Đại học

Đại học

Thạc sĩ, Tiến sĩ

 

Các ngành học nổi bật

Fashion and Textiles, Arts, Health Professions, Education Studies, Architecture, Information Management, Medicine, Physiotherapy, Sports Science.

 

Xếp hạng trường

  • Thứ 18 về thời trang và hàng dệt
  • Thứ 20 về nghệ thuật
  • Thứ 17 về ngành y tế
  • Thứ 17 về các nghiên cứu giáo dục
  • Thứ 18 về kiến trúc
  • Thứ 5 về quản lý thông tin
  • Thứ 16 về y học (BSMS)
  • Thứ 17 về vật lý trị liệu
  • Thứ 12 về khoa học thể thao