BRUNEL UNIVERSITY LONDON

Năm thành lập: 1966

Địa điểm: London

Tổng số sinh viên: 14.000

+ Quốc tế: 3000

+ Việt Nam: 25

Các chương trình đào tạo

 • Dự bị Đại học, Dự bị Thạc sĩ
 • Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Các ngành học nổi bật

 • Design
 • Sports
 • Social Work
 • Business, Marketing
 • Education
 • IT and Engineering

Xếp hạng trường

 • Top 10 trường đại học đào tạo ra các lãnh đạo ngành Business ( Emolument Study April 2016)
 • Trường xếp thứ 331 các trường đại học hàng đầu thế giới ( QS Worldwide Ranking 2016)
 • Ngành kinh doanh Brunel Business School AASCB thuộc top 5% thế giới
 • Ngành Marketing xếp thứ 1 tại London (The Complete University Guide 2017)
 • Ngành Design xếp thứ 3 tại Anh (The Complete University Guide 2017)
 • Ngành Sports xếp thứ 2 tại London (The Complete University Guide 2017)
 • Ngành Education xếp thứ 2 tại London (The Complete University Guide 2017)
 • Ngành Occupational Health & Physiotherapy xếp thứ 1 tại London ( The Guardian 2016)

Học phí

 • Đại học: Từ £14,400
 • Cao học: Từ £14,400

Chi phí nhà ở

 • Từ £468 đến £598/tháng

Kết quả hình ảnh cho Brunel University London logo