Brunel

Brunel
Brunel

Năm thành lập: 1966

Địa điểm: London

Tổng số sinh viên: 14.000

 • Quốc tế: 3000
 • Việt Nam: 32

Học phí:

 • Đại học: Từ £14,400
 • Cao học: Từ £14,400

Chi phí nhà ở: Từ £468 đến £598/tháng

Brunel
Brunel

Các chương trình đào tạo:

 • Dự bị Đại học
 • Đại học
 • Dự bị Thạc sĩ
 • Thạc sĩ
 • Tiến sĩ

Các ngành học nổi bật:

 • Design
 • Sports
 • Social Work
 • Business, Marketing
 • Education
 • IT and Engineering

Xếp hạng trường:

 • Xếp hạng 1 tại London, hạng 4 tại Anh và 29 thế giới
 • Nằm trong top 100 trường đại học được thành lập trong 50 năm qua
 • Brunel Business School AASCB thuộc top 5% thế giới
 • Ngành Marketing xếp thứ 2 tại London (The Complete University Guide 2017)
 • Ngành Design xếp thứ 3 tại Anh (The Complete University Guide 2017)
 • Ngành Sports xếp thứ 2 tại London (The Complete University Guide 2017)