Xin chúc mừng! - Hồ sơ của bạn đạt kết quả khá cao

Dưới đây là danh sách học bổng phù hợp nhất!

Trường

Rank

Học phí

Học bổng

Bậc học

Deadline

Th.sỹ

Cử nhân

Loughborough

#8

~20k

40%

v

No deadline

20%

v

No deadline

Bath

#9

~£22k

₤3000
– ₤6000

v

tbc

₤5000

v

tbc

₤1000
– ₤2000

v

tbc

Leeds

#14

20k – 22k

full fees

x

30/04/2020

~20k – 25k

half fees

x

~20k – 25k

£6000

x

ongoing

Manchester

#15

> 20k

£5000

x

Bristol

#16

20 – 25k

TBC

x

Edinburgh

#16

19k – 25k

£1000

X

10/04/2020

19k – 25k

£5000

X

31/03/2020

19k – 25k

up to
£10000

x

TBC

19k – 25k

£5000

v

tbc

19k – 25k

£4000 – £10000

v

first comes first serves

Glasgow

#18

> 20k

£10.000

v

No deadline

£5.000

x

first comes first serves

Nottingham

#19

16k – 23k

50%-100%

v

first comes first serves

Southampton

#20

19k – 21k

£3000
(cho mỗi 1 điểm A trong kết quả A-level)

v

No deadline

£3000 – £5000

v

No deadline

UEA

#21

17k – 20k

£2000 – £10,000

v

tbc

£3000 – £5000

v

tbc

Newcastle

#22

18k – 21k

£1,500 – £5,000

v

v

tbc

5 suất £4,000

v

28 February 2020 and 30 April 2020

Royal Holloway

#23

~ 18k – 20k

£4,000

v

tbc

£4,000

v

26 March, 2020 at 11.59pm GMT

Surrey

#23

18k – 22k

£2,500

v

v

tbc

£5000

v

tbc

York

#30

19k – 24k

£2,500 – £15,000

v

v

30/4/2020

Sheffield

#33

18k – 22k

25%

v

5/4/2020

50%

v

5/4/2020

Aston

#34

19k – 21k

₤8000

v

v

tbc

₤5000

v

v

No deadline

Queen’s University Belfast

#37

17k – 21k

100%

v

12/05/2020

100%

v

09/06/2020

10%

v

v

tbc

Strathclyde

#39

18k – 20k

₤10000

v

tbc

Reading

#40

up to 50%

v

₤2000 – ₤5000

£3000

v

1/7/2020

Lincoln

#42

16k

£5,000 – 50%

v

For courses commencing in February 2020
Round 1: Friday 4th October 2019
Round 2: Friday 15th November 2019

For courses commencing in September 2020
Round 1: Saturday 25th April 2020
Round 2: Thursday 25th June 2020
Round 3: Wednesday 15th July 2020

Kent

#49

₤8000

v

tbc

Northumbria

#50

13k

50%

v

22/11/2019

Edge Hill

#58

12k

v

v

tbc

Huddersfield

#64

15k – 16k

₤8000

v

tbc

₤1000

v

Bournemouth

#70

15k

50%

v

18/11/2019

₤3,500

18/11/2019

Goldsmiths

#72

14k-23k

₤5000

v

v

₤4000

V

₤2000

V

V

Sheffield Hallam

#73

14k-16k

50%

v

v

5/31/2020

£3,000

v

Jan 2020 Intake

Bangor

#83

14k-20k

up to £12,000

v

up to £5,000

v

v

v

Robert Gordon

#85

12k-17k

£2,000

v

£1500

v

29/11/2019

full first year’s tuition
fee

v

17 May 2020

Gloucestershire

#99

~ 15k

50%

v

Northampton

#110

12k-13k

30%

v

v

50%

v

Essex

#44

16k-18k

₤4000

v

£2500

v

Keele

#52

14k~17k

₤5000

v

£2,500

v

£1,000

v

£2,500

V

Coventry

#53

14k-15k

£2,500

v

No dealine

Portsmouth

#53

13k

₤5000

v

v

tbc

City, University of London

#57

16k

£2000

v

Round 1: 1/3/2020
Round 2: 1/5/2020
Round 3: 1/7/2020

Ulster

#58

10k-12k

₤2000

v

tbc

Bradford

#63

16k

£2,500

v

v

No deadline

£3,000

V

v

No deadline

₤3,500

V

v

No deadline

Liverpool John Moores

#66

15-16k

₤3000

V

v

tbc

De Monfort

#67

14k

₤1500

V

No deadline

Plymouth

#77

14-15k

₤2000, GBP 4000, 50%

V

V

tbc

Salford

#80

13k-15k

₤1000 – ₤5000

V

V

1/4, 12/5,24/6 /2020

Roehampton

#81

13k- 15k

£1,000- 4000

V

V

tbc

Greenwich

#83

13,5k – 15k

₤500 – ₤3000

V

V

tbc

Edinburgh Napier

#86

13k-17k

₤1000 – ₤3000

v

V

tbc

London South Bank

#87

14k-15k

₤1580

v

tbc

₤4000

v

tbc

Middlesex

#89

13k-16k

50%

v

tbc

£3000

v

tbc

West London

#90

13k-15k

₤1500

v

January 2020: 7/2

₤5000

v

v

January 2020: 28/11/2019
May 2020: 30/3/2020
Sep 2020: 1/7/2020

Birmingham City

#13

13k-15k

₤2000
+ ₤300 nếu nộp học phí sớm

v

No deadline

tbc

Westminster

#92

12k – 18k

3.000- 100 %

v

January: 31/10/2019

Kingston

#93

16k

₤2000

v

v

31/05/2020

Bath Spa

#94

13k – 15k

₤2000

v

30/6/2020

₤3000

v

tbc

₤5000

v

31/5/2020

Leeds Arts University

#94

15k -16k

₤2000 +
2% early bird discount

v

14/05/2020

₤3000
+ 2% early bird discount

v

14/05/2020

Cardiff Metropolitan

#26

12k – 14k

50% học phí

v

20/04/2020

₤1200

v

No deadlines

₤1500

v

No deadlines

St Mary’s, Twickenham

#97

12k – 14k

₤3000

v

v

No deadlines

tbc

Derby

#97

13k-15k

₤2000

v

tbc

₤3000

v

v

tbc

₤5000

v

tbc

100%

v

v

tbc

Gloucestershire

#99

14k-16k

50% học phí

v

No deadlines

₤4000

v

No deadlines

tbc

Teesside

#100

₤5000

v

tbc

₤1500 – ₤2000

v

No deadlines

Chester

#101

£5000

v

tbc

West of Scotland

#104

£1500

v

tbc

Solent

#105

1000

v

v

No deadlines

1500

v

No deadlines

2,000

v

No deadlines

Winchester

#106

£5.000

v

30/06

£2.000

v

30/06

Sunderland

#107

£1500

v

No deadlines

£1000

v

No deadlines

Worcester

#109

£3.000

v

v

No deadlines

South Wales

#113

12k-18k

50%

v

tbc

£2.500

v

v

tbc

East London

#116

12k – 15k

₤4000

v

v

tbc

Anglia Ruskin

#118

13k -16k

₤4000

v

v

22/5/2020

Leeds Beckett

#121

12k-14k

₤4000

v

v

tbc

₤1000

v

v

Bedfordshire

#122

12k -15k

₤1000

v

v

tbc

Wolverhampton

#124

12k -14k

₤1000

v

v

tbc

Liverpool

#28

19k – 23k

₤2500

v

tbc

₤2000

v

tbc

₤2500

v

tbc
Trường

Rank

Học phí

Học bổng

Loughborough

#8

~20k

40%

20%

Bath

#9

~£22k

₤3000
– ₤6000

₤5000

₤1000
– ₤2000

Leeds

#14

20k – 22k

full fees

~20k – 25k

half fees

~20k – 25k

£6000

Manchester

#15

> 20k

£5000

Bristol

#16

20 – 25k

TBC

Edinburgh

#16

19k – 25k

£1000

19k – 25k

£5000

19k – 25k

up to
£10000

19k – 25k

£5000

19k – 25k

£4000 – £10000

Glasgow

#18

> 20k

£10.000

£5.000

Nottingham

#19

16k – 23k

50%-100%

Southampton

#20

19k – 21k

£3000
(cho mỗi 1 điểm A trong kết quả A-level)

£3000 – £5000

UEA

#21

17k – 20k

£2000 – £10,000

£3000 – £5000

Newcastle

#22

18k – 21k

£1,500 – £5,000

5 suất £4,000

Royal Holloway

#23

~ 18k – 20k

£4,000

£4,000

Surrey

#23

18k – 22k

£2,500

£5000

York

#30

19k – 24k

£2,500 – £15,000

Sheffield

#33

18k – 22k

25%

50%

Aston

#34

19k – 21k

₤8000

₤5000

Queen’s University Belfast

#37

17k – 21k

100%

100%

10%

Strathclyde

#39

18k – 20k

₤10000

Reading

#40

up to 50%

₤2000 – ₤5000

£3000

Lincoln

#42

16k

£5,000 – 50%

Kent

#49

₤8000

Northumbria

#50

13k

50%

Edge Hill

#58

12k

Huddersfield

#64

15k – 16k

₤8000

₤1000

Bournemouth

#70

15k

50%

₤3,500

Goldsmiths

#72

14k-23k

₤5000

₤4000

₤2000

Sheffield Hallam

#73

14k-16k

50%

£3,000

Bangor

#83

14k-20k

up to £12,000

up to £5,000

Robert Gordon

#85

12k-17k

£2,000

£1500

full first year’s tuition
fee

Gloucestershire

#99

~ 15k

50%

Northampton

#110

12k-13k

30%

50%

Essex

#44

16k-18k

₤4000

£2500

Keele

#52

14k~17k

₤5000

£2,500

£1,000

£2,500

Coventry

#53

14k-15k

£2,500

Portsmouth

#53

13k

₤5000

City, University of London

#57

16k

£2000

Ulster

#58

10k-12k

₤2000

Bradford

#63

16k

£2,500

£3,000

₤3,500

Liverpool John Moores

#66

15-16k

₤3000

De Monfort

#67

14k

₤1500

Plymouth

#77

14-15k

₤2000, GBP 4000, 50%

Salford

#80

13k-15k

₤1000 – ₤5000

Roehampton

#81

13k- 15k

£1,000- 4000

Greenwich

#83

13,5k – 15k

₤500 – ₤3000

Edinburgh Napier

#86

13k-17k

₤1000 – ₤3000

London South Bank

#87

14k-15k

₤1580

₤4000

Middlesex

#89

13k-16k

50%

£3000

West London

#90

13k-15k

₤1500

₤5000

Birmingham City

#13

13k-15k

₤2000
+ ₤300 nếu nộp học phí sớm

Westminster

#92

12k – 18k

3.000- 100 %

Kingston

#93

16k

₤2000

Bath Spa

#94

13k – 15k

₤2000

₤3000

₤5000

Leeds Arts University

#94

15k -16k

₤2000 +
2% early bird discount

₤3000
+ 2% early bird discount

Cardiff Metropolitan

#26

12k – 14k

50% học phí

₤1200

₤1500

St Mary’s, Twickenham

#97

12k – 14k

₤3000

Derby

#97

13k-15k

₤2000

₤3000

₤5000

100%

Gloucestershire

#99

14k-16k

50% học phí

₤4000

Teesside

#100

₤5000

₤1500 – ₤2000

Chester

#101

£5000

West of Scotland

#104

£1500

Solent

#105

1000

1500

2,000

Winchester

#106

£5.000

£2.000

Sunderland

#107

£1500

£1000

Worcester

#109

£3.000

South Wales

#113

12k-18k

50%

£2.500

East London

#116

12k – 15k

₤4000

Anglia Ruskin

#118

13k -16k

₤4000

Leeds Beckett

#121

12k-14k

₤4000

₤1000

Bedfordshire

#122

12k -15k

₤1000

Wolverhampton

#124

12k -14k

₤1000

Liverpool

#28

19k – 23k

₤2500

₤2000

₤2500

QUÝ PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CẦN TƯ VẤN THÊM XIN LIÊN HỆ

HOTLINE 096.605.9886

ĐĂNG KÝ NGAY

NHẬN TƯ VẤN CHUYÊN SÂU

HỌC BỔNG UK 2020

TẠI ISC-UKEAS

Hãy đăng ký sớm để nhận được danh sách học khổng không public. Đồng thời được tư vấn của chúng tôi định hướng chọn những Học bổng lớn và dễ dàng!

DEADLINE HỌC BỔNG 80% - 100%: 30/11/2019

CHIA SẺ DU HỌC SINH ISC-UKEAS

Chia sẻ từ Minh Trang (MC VTV)

Bournemouth University

Chia sẻ từ Ngọc Lan

Bristol University

Chia sẻ từ Huyền

University of Sheffield

Chia sẻ từ Thu Hương

University of Westminster

Chia sẻ từ Hương

Manchester Metropolitan University

Chia sẻ từ Uyên

University of Nottingham


26+
Năm kinh nghiệm


500+
Trường đại diện


200,000+
Du học sinh


100,000+
Suất học bổng

www.isc-ukeas.com

HÀ NỘI

HANOI CENTRAL: Tầng 1 tòa nhà Phú Điền

Số 83A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 Tel: 024 3941-1906 | Fax: 024 3942-6724

 HANOI WEST: Tầng 8 tòa nhà Daeha

Số 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

 Tel: 024 3792-5288 | Fax: 024 3792-5289

HỒ CHÍ MINH

 Địa chỉ: Lầu 5 tòa nhà Dakao Center

Số 35 Mặc Ðinh Chi, Ða Kao, Q.1

 Tel: 028 3824-6622 | Fax: 028 3824-6611

Copyright © 2001 – 2019 ISC-UKEAS . Thiết kế Web & Vận hàng bởi ISC Media

096.605.9886