Cập nhật chương trình Study Direct Stream (SDS) – Du học không chứng minh tài chính đến tất cả các trường Canada

Cập nhật chương trình Study Direct Stream (SDS) - Du học không chứng minh tài chính đến tất cả các trường Canada
Cập nhật chương trình Study Direct Stream (SDS) – Du học không chứng minh tài chính đến tất cả các trường Canada

Từ khi được áp dụng chính thức tại Việt Nam vào tháng 6/2018, chương trình Study Direct Stream (SDS) cho phép học sinh có IELTS 6.0 được nộp hồ sơ không chứng minh tài chính vào tất cả học viện công lập hậu THPT như đại học, cao đẳng, các học viện thuộc CEGEP trên đất Canada đã thu hút rất nhiều du học sinh. Những thay đổi về chương trình du học SDS và học bổng 2019 sẽ được cập nhật tại triển lãm.