CITY, UNIVERSITY OF LONDON

Năm thành lập: 1894

Địa điểm: London

Tổng số sinh viên: 18.300

+ Quốc tế: 47%

+ Việt Nam: 160

Các chương trình đào tạo:

 • Dự bị Đại học: Business, Social Sciences, Humanities, Engineering, Computer Science, Law
 • Dự bị Thạc sĩ: Engineering, Social Sciences, Humanities, Law
 • Đại học
 • Thạc sĩ, Tiến sĩ

Các ngành học nổi bật:

 • Business
 • Social Sciences
 • Humanities
 • Law
 • Engineering
 • Communication

Xếp hạng trường:

 •  Xếp hạng 18 tại Anh quốc theo The Guardian University Guide 2017
 •  Đứng đầu về sự hài lòng của sinh viên theo (The Complete University Guide 2018)
 • Ngành Accounting and Finance được xếp hạng 1 ở London và hạng 4 ở Anh (The Guardian University Guide 2017)
 • Ngành Business, Management and Marketing được xếp hạng 1 ở London và hạng 9 ở Anh (The Guardian University Guide 2017)
 • Ngành Communication and Media Studies được xếp hạng 5 ở Anh (QS World Subject Rankings 2017).
 • Cass Business School đứng thứ 6 trong top 10 các trường business tại châu Âu (The Financial Times European Business School ranking 2016)
 • Electrical and Electronic Engineering xếp hạng 2 tại London và thứ 11 tại Anh (The Guardian University Guide 2017).

Học phí:

Đại học: Từ £14,000

Cao học: Từ £15,000

Chi phí nhà ở: Từ £140/tuần hoặc £5,600 cho 40 tuần