Coventry University

  1. Thông tin quan trọng

Tất cả các cơ sở của chúng tôi vẫn mở, nhưng từ cuối ngày thứ Sáu 20 tháng 3, chúng tôi sẽ tạm dừng việc giảng dạy trực tiếp và chuyển việc dạy và học trực tuyến của chúng tôi.

Các chi tiết chính xác của bênh dịch sẽ được truyền đạt tới nhân viên và sinh viên trong suốt tuần này.

Trong suốt đợt bùng phát coronavirus, chúng tôi đã ưu tiên cho sức khỏe và sự an toàn của nhân viên, học sinh và cộng đồng nơi chúng tôi sống. Phản ứng của chúng tôi đã được điều phối bởi quản lý cấp cao và được thông báo bởi tư vấn sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi cũng đã lắng nghe những mối quan tâm của nhân viên, sinh viên và đối tác của chúng tôi.

Năm học mới mà chúng tôi đã giới thiệu sẽ giúp giảm bớt sự gián đoạn cho nhân viên và sinh viên nhưng chúng tôi nhận thấy sự lo lắng tăng cao mà dịch bệnh có thể tạo ra cho sinh viên năm cuối, vì vậy họ sẽ là ưu tiên của chúng tôi trong giai đoạn thay đổi này. Mọi nỗ lực phải được thực hiện để đảm bảo quyền truy cập và hỗ trợ để giúp học sinh của chúng tôi đạt được kết quả tốt nhất.

2. Hỗ trợ y tế 

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp sau đây để đề phòng và hỗ trợ sinh viên và nhân viên của mình:

  • Các buổi lễ tốt nghiệp đã bị hoãn dự kiến ​​sẽ được tổ chức vào tháng 3 và tháng 4 năm 2020.
  • Hoãn tất cả các chuyến đi thực tế quốc tế
  • Hoãn Open day và các sự kiện khác
  • Hỗ trợ phúc lợi cho sinh viên và nhân viên
  • Thiết lập một địa chỉ email và số điện thoại cho tất cả lời khuyên và hỗ trợ COVID-19
  • Chuẩn bị kế hoạch để ứng phó với các trường hợp xấu nhất

3. Sắp xếp việc giảng dạy và học tập

Tất cả các cơ sở của chúng tôi vẫn mở nhưng chuyển sang giảng dạy trực tuyến sẽ giảm đáng kể các tương tác trực diện trong khi vẫn duy trì tính toàn vẹn của việc dạy và học tốt nhất có thể.

4. Di chuyển

Chúng tôi hiểu rằng đây là thời gian đáng lo ngại đối với nhiều sinh viên nước ngoài và gia đình họ ở quê nhà và một số sinh viên của chúng tôi có thể muốn bay về nước. Chúng tôi không khuyến khích bất kỳ sinh viên rời khỏi nghiên cứu của họ. Học sinh trở về nhà để tiếp tục học tập từ xa sẽ cần cho chúng tôi biết và phải tiếp tục tham gia vào việc học ở nhà. Họ sẽ không được rút khỏi khóa học của họ nhưng chúng tôi sẽ cần báo cáo nếu họ rời Vương quốc Anh

Link

https://www.coventry.ac.uk