COVENTRY UNIVERSITY

 • Năm thành lập: 1843
 • Địa điểm: Coventry, London
 • Tổng số sinh viên: 27.000
  • Quốc tế: Hơn 9.000+
  • Việt Nam:200+

Các chương trình đào tạo

 • Dự bị Đại học: Business, Health, Engineering, Art and Design
 • Đại học
 • Thạc sĩ, Tiến sĩ

Các ngành học nổi bật

 • Business, Law
 • Health
 • Engineering, Computing
 • Art and Design

Xếp hạng trường

 • Xếp hạng 12 tại Anh (The Guardian University Guide 2018)
 • Xếp hạng 43 (The Complete University Guide 2018)
 • Trường Đại học Anh quốc hiện đại số 1 (trong năm 2014, 2015 và 2016)
 • Khoa Nursing & Midwifery xếp hạng 9 tại Anh (Guardian University Guide 2017)

Học phí

 • Đại học: Từ £13,250
 • Cao học: Từ £15,800

Chi phí nhà ở

 • Từ £97 đến £210/tuần