HƯỚNG DẪN NHẬP CƯ TRONG THỜI ĐIỂM COVID-19

 

Home Office hướng dẫn về các điều khoản nhập cư dành cho các cá nhân bị ảnh hưởng bởi các hạn chế đi lại trong thời gian COVID-19.

Người bảo lãnh có visa cấp 2, cấp 4 hoặc cấp 5 sẽ được cho phép vắng mặt do coronavirus.

Một số học sinh, sinh viên có visa cấp 4 hoặc người lao động có visa cấp 2/5 có thể phải tạm ngừng học tập hoặc làm việc do bệnh tật hoặc đang trong thời gian cách ly do hạn chế đi lại trong thời gian bùng dịch COVID-19.

Người bảo lãnh không cần ngưng bảo lãnh với những trường hợp đặc biệt như:

  • Học sinh nghỉ học trong hơn 60 ngày
  • Nhân viên nghỉ làm mà không được trả lương trong bốn tuần trở lên

Người bảo lãnh không cần báo cáo sự vắng mặt của học sinh hoặc nhân viên đã được cấp phép. Home Office sẽ tiếp tục xem xét quyết định cho sinh viên thôi học hoặc cho nhân viên nghỉ việc của người bảo lãnh.

Liên hệ với đường dây trợ giúp nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến nhập cư trong thời điểm COVID-19.

Thông tin hỗ trợ:

  • Số điện thoại tư vấn miễn phí: 0800 678 1767 (Thứ 2 – Thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều)
  • Email: CIH@homeoffice.gov.uk

Nếu thắc mắc của bạn không liên quan đến các điều khoản nhập cư trong thời điểm COVID-19, vui lòng liên hệ với đường dây trợ giúp nhập cư chung theo số 0300 123 2241.

Theo quy định bảo vệ thông tin và dữ liệu, chỉ chủ sở hữu thị thực hoặc người nộp đơn mới nhận được phản hồi.

Nếu thành viên trong gia đình hoặc người bảo lãnh muốn thay mặt nhận phản hồi, người giữ visa phải liên hệ với đường dây trợ giúp nhập cư hoặc gửi thông tin xác minh qua email CIH@homeoffice.gov.uk để cho phép chúng tôi cung cấp phản hồi (Địa chỉ email xác minh phải là email được cung cấp trong đơn xin thị thực).

Nguồn: https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-immigration-guidance-if-youre-unable-to-return-to-china-from-the-uk?fbclid=IwAR2gMNAxY-5BsucvXGv0ZcK_G8SIlySUge48rjDIYKmz49EbruIcGiewqdQ