Loughborough University

1.Thông báo quan trọng

Trường hiện đang tuân thủ theo lời khuyên và chính sách của Chính phủ Anh, mọi thông tin cập nhật sẽ được đăng tải trên website chính thức:
https://www.lboro.ac.uk/internal/coronavirus/faqs/

 

2. Hỗ trợ y tế

  • Nếu cảm thấy không khỏe, hãy liên lạc với bác sĩ và chuyên gia để nhận lời khuyên hữu ích
  • Nếu có triệu chứng của Covid-19, hãy tự cách ly trong vòng 7 ngày
  • Nếu sống cùng người nghi nhiễm/dương tính, hãy ở nhà trong vòng 14 ngày.

3. Sắp xếp việc dạy và học

  • Trường đã tạm hoãn tất cả các hoạt động giảng dạy trực tiếp cho đến khi có thông báo mới. Sinh viên sẽ không phải tham dự bất kì 1 lớp học nào.
  • Các bài giảng hiện đã được chuyển sang dạng trực tuyến, sinh viên có thể truy cập tại Learn
  • Thư viện, phòng máy tính, khu tự học vẫn được mở cửa nếu sinh viên có nhu cầu lên trường.
  • Việc làm bài đánh giá vẫn diễn ra như bình thường và được chuyển sang nộp trực tuyến
  • Về kỳ kiểm tra mùa hè, nhà trường sẽ thông báo sớm nhất tới sinh viên.

4. Di chuyển

  • Sinh viên có thể rời trường nếu muốn, tuy nhiên phải đảm bảo việc học trực tuyến đầy đủ

  • Cân nhắc việc quay về nước với các chính sách của chính phủ Anh về visa và phong tỏa toàn bộ lãnh thổ Anh

Tham khảo thêm thông tin chi tiết trên trang web chính thức của trường tại:
https://www.lboro.ac.uk/internal/coronavirus/faqs/