University of Dundee

1. Thông báo quan trọng

 • Trường tạm dừng tất cả các hoạt động dạy và học trực tiếp từ ngày 16/3/2020
 • Các bài kiểm tra sẽ chuyển sang hình thức trực tuyến

 

 

2. Hỗ trợ y tế

Enquiry Centre là nơi giải đáp những thắc mắc liên quan đến sức khỏe của sinh viên. Nhân viên hiện không thể giải đáp trực tiếp nhưng sẽ trả lời các câu hỏi qua email enquiry@dundee.ac.uk . Thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 9am đến 5pm (giờ UK)

3. Sắp xếp việc dạy và học

 • Tất cả các bài kiểm tra, đánh giá sẽ được chuyển thành trực tuyến. Nếu bạn trở về nhà sẽ không cần phải trở lại trường để làm kiểm tra cho đến hết năm học này. Các Khoa sẽ cung cấp chi tiết về việc dạy và đánh giá mới này.

 • Theo Chính Phủ Scotland, từ ngày 13/3, ngừng tất cả các sự kiện tập trung trên 500 người cho đến khi có thông báo mới. Việc này dẫn đến việc hoãn hủy các sự kiện của trường bao gồm Applicant visitor day

4. Di chuyển

 • Tất cả các chuyến thực địa, tham quan quốc tế sẽ bị hủy cho đến khi có thông báo mới
 • Tất cả sinh viên khóa cử nhân và thạc sĩ có thể trở về nhà nhưng hãy làm theo những hướng dẫn sau để tránh ảnh hưởng đến việc học của mình:
  + Kiểm tra mức độ an toàn và các quy định hạn chế di chuyển của quê nhà và UK
  + Điền form xin nghỉ phép eVision, cung cấp liên hệ của bạn
  + Tiếp tục tham gia các lớp học và làm kiểm tra trực tuyến
  + Check mail của trường thường xuyên để cập nhật những thông báo mới nhất