University of Essex

1. Thông báo quan trọng

 • Thủ tướng Anh đã tuyên bố rằng các kỳ thi trực tiếp tại trường sẽ không diễn ra vào tháng 6 năm 2020. 
 • Xin mọi người đừng lo lắng. Chúng tôi đang theo dõi và làm theo tất cả các lời khuyên từ Public Health England, Văn phòng nước ngoài và Khối thịnh vượng chung, và Tổ chức Y tế Thế giới và sẽ xem xét tất cả các hướng dẫn hàng ngày.

 

 

2. Hỗ trợ y tế

 • Chúng tôi đang theo dõi lời khuyên từ Public Health England, Văn phòng nước ngoài và Khối thịnh vượng chung, và Tổ chức Y tế Thế giới.
 • Chúng tôi đang xem xét thông tin và lời khuyên hàng ngày và có một nhóm làm việc về COVID-19 sẽ họp hàng ngày để đảm bảo chúng tôi có một cách tiếp cận toàn cộng đồng để quản lý các tác động của COVID-19.
 • Nếu bạn có nhu cầu liên hệ với chúng tôi, xin liên hệ qua địa chỉ email covid19@essex.ac.uk.

3. Sắp xếp việc dạy và học

 • Tất cả việc giảng dạy và giám sát trực tiếp sẽ được tạm ngưng. Tất cả giảng dạy, giám sát và hỗ trợ học tập sẽ được cung cấp trực tuyến. Điều này có thể bao gồm việc giảng dạy tại chỗ khi thích hợp (ví dụ, các bài giảng được giảng dạy tại chỗ nếu cần thiết và được Nghe lại để học sinh truy cập trực tuyến). Chi tiết về các phương án thay thế sẽ được Trưởng phòng giáo dục/Trưởng khoa truyền đạt cho sinh viên. 
 • Đối với tất cả các sinh viên, bao gồm cả những người từ nước ngoài, hồ sơ điểm danh của bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc chuyển sang giảng dạy trực tuyến. Bạn sẽ không thể nhấn vào để ghi lại sự tham dự của bạn khi bạn truy cập vào giảng dạy của bạn từ xa. Hãy yên tâm rằng bạn không cần phải nhấn vào và hồ sơ tham dự của bạn sẽ không bị ảnh hưởng xấu.
  Nếu các lớp học của bạn bị hủy, bộ phận của bạn sẽ liên lạc để thông báo cho bạn và sẽ cung cấp thêm chi tiết thích hợp về giám sát tham dự.

4. Di chuyển

 • Nếu bạn muốn rời khỏi trường và tiếp tục học từ xa, bạn nên kiểm tra với Trường/ Khoa của bạn rằng bạn không cần phải ở đây vì lý do giáo dục. Để cho bạn quyền tiếp tục tham gia khoá học, chúng tôi sẽ không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào ảnh hưởng đến Visa cấp 4 của bạn và tình trạng nhập Visa Tier 4 của bạn sẽ vẫn còn hiệu lực.
 • Nếu bạn kết thúc khóa học của mình trong năm nay và muốn rời khỏi Vương quốc Anh vĩnh viễn, vui lòng kiểm tra với Trường/ Khoa của bạn qua email để hỏi xem bạn có thể làm như vậy không và liên hệ với International@essex.ac.uk để chúng tôi có thể đảm bảo bạn có được hướng dẫn thêm về visa Cấp 4 của mình.
  Tham khảo thêm thông tin từ trang thông tin chính thức của trường Essex:

https://www.essex.ac.uk/student/healthcare/coronavirus-student