Danh sách các trường tham dự Triển Lãm Du Học 50 Trường Thế Giới 2018

Trung Học Nội Trú

MPW
MPW
Bryanston School
Bryanston School
Truro School
Truro School
Montverde Academy
Montverde Academy
Boxhill School
Boxhill School
Wells Cathedral School
Wells Cathedral School
West Buckland School
West Buckland School
Cambridge Centre for Sixth Form Studies (CCSS)
Cambridge Centre for Sixth Form Studies (CCSS)
Dean Close Foundation
Dean Close Foundation

Dự bị đại học và A – level

Cambridge Education Group (CEG)
Cambridge Education Group (CEG)
Into
Into
Kaplan
Kaplan
King's Education
King’s Education
Navitas UK
Navitas UK
Navitas Australia
Navitas Australia
Navitas North America
Navitas North America
Study Group
Study Group

Đại học

Leeds
Leeds
Surrey
Surrey
Hull
Hull
Sheffield
Sheffield
University of East Anglia
University of East Anglia
Greenwich
Greenwich
Huddersfield
Huddersfield
Lincoln
Lincoln
Nottingham Trent
Nottingham Trent
Portsmouth
Portsmouth
Sheffield Hallam
Sheffield Hallam
Leeds Beckett
Leeds Beckett
Edge Hill
Edge Hill
Sunderland
Sunderland
Bournemouth
Bournemouth
Coventry
Coventry
Brunel
Brunel
Salford
Salford
Queen's Belfast
Queen’s Belfast
Manchester Metropolitan
Manchester Metropolitan
Teesside
Teesside
Brighton
Brighton
Loughborough
Loughborough
Northampton
Northampton
University College Dublin (UCD)
University College Dublin (UCD)
Hult International Business School
Hult International Business School
International College of Hotel Management (ICHM)
International College of Hotel Management (ICHM)