Danh sách học bổng các trường Anh Quốc tham gia triển lãm Study World

Tên trường Chi tiết
học bổng
Điều kiện học bổng
Arts University Bournemouth 10% học phí Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học Thạc sỹ có điểm trung bình học tập từ 2:1 hoặc tương đương.
Aston £3,000 Học bổng tự động dành cho sinh viên đăng ký khóa học Cử nhân hoặc Thạc sĩ cho kỳ tháng 09/2019.
Bangor £3,000 Học bổng dành cho sinh viên đăng ký các khóa học Cử nhân, Thạc sỹ và Tiến sĩ
£4,000 – £5,000 Học bổng dành cho sinh viên Việt Nam có điểm trung bình học tập xuất sắc
Bellerbys College Lên tới 70% học phí Học bổng dành cho học sinh đăng ký khóa học A-Level. Điều kiện như sau:
– 20% học phí: IELTS 6.0, GPA 3.2+ hoặc GCSE 2A + 2B và phỏng vấn với đại diện trường.
– 30% học phí: IELTS 6.0, GPA 3.4+ hoặc GCSE 2A + 2B và phỏng vấn với đại diện trường.
– 40% học phí: IELTS 6.5, GPA 3.6+ hoặc GCSE 4A và phỏng vấn với đại diện trường.
– 50% học phí: Nhưng bạn học sinh đã đạt yêu cầu cho suất học bổng 40% sẽ được mời tham gia phỏng vấn với địa diện trường để xét mức học bổng 50%.
– 70% học phí: Những bạn học sinh đạt yêu cầu cho suất học bổng 40% hoặc 50% sẽ được xét mức học bổng 70%.
Bellerbys College 20%- 40% học phí Học bổng dành cho học sinh đăng ký khóa học GCSE Pathway. Điều kiện như sau:
– 20% học phí: IELTS 5.5, GPA 3.2+ hoặc GCSE 2A + 2B và phỏng vấn với đại diện trường.
40% học phí: IELTS 6.0, GPA 3.4+ hoặc GCSE 2A + 2B và phỏng vấn với đại diện trường.
20% học phí Học bổng dành cho học sinh đăng ký khóa GCSE 3 hoặc 4 kỳ. Điều kiện như sau: IELTS 5.5, GPA 3.2+ và phỏng vấn với đại diện trường.
Lên tới £10,000 Học bổng dành cho học sinh đăng ký khóa học Dự bị Đại học (Foundation) tại Brighton, Cambrige và London Campus. Điều kiện như sau:
– £5,000: IELTS 5.0, GPA <3.0 và phỏng vấn với đại diện trường
– £7,000: IELTS 5.5, GPA 3.0+và phỏng vấn với đại diện trường
– £10,000: IELTS 6.5, GPA 3.2+ và phỏng vấn với đại diện trường
Birmingham City University £1,500 Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học Thạc sỹ kỳ nhập học tháng 1/2020
£3,000 Học bổng dành cho học sinh tốt nghiệp loại khá, giỏi từ bậc Đại học của trường BCU chuyển tiếp lên khóa Thạc sĩ
£2,000 Học bổng tự động dựa trên kết quả học tập (trừ ngành ACCA, Music)
£1000 – 2000 Học bổng dành cho sinh viên Việt Nam
£2,000 đối với sinh viên có điểm GPA > 8.0
£1,500 đối với sinh viên có điểm GPA> 7.5
£1,000 đối với sinh viên có điểm GPA > 7.0
Bournemouth £3,500 Học bổng tự động dành cho sinh viên đăng ký khóa học Thạc sĩ kỳ tháng 09/2019 và tháng 01/2020. Học bổng được xét dựa trên kết quả học tập của sinh viên.
50% học phí Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học Thạc sĩ kỳ tháng 01/2020 tại Faculty of Management. (deadline: 18/11/2019)
Brunel £6,500 30 suất học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học MBA kỳ  tháng 01/2020. (deadline: 13/12/2019)
15% học phí Học bổng Postgraduate Academic Excellence Scholarship dành cho sinh viên đăng ký khóa học Thạc sĩ kỳ tháng 01/2020. Học bổng được xét tự động dựa vào hồ sơ xin thư mời học của sinh viên.
 Canberra 25% học phí Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học cử nhân và thạc sĩ hoặc thạc sỹ học kỳ 1 năm 2020 có điểm trung bình đạt 65% trở lên
CATS College 20-40% học phí Học bổng dành cho học sinh đăng ký khóa học tại CATS College UK. Học bổng được xét dựa trên kết quả học tập và học sinh phải tham gia một buổi phỏng vấn với trường.
Coventry £1,500 Học bổng tự động dành cho sinh viên đăng ký khóa học tại Coventry dựa trên điểm học tập trong hồ sơ nhập học.
De Montford £1,500 Dành cho sinh viên Việt Nam đăng ký khóa học Cử nhân và Thạc sĩ
£3000 – £5000 Học bổng dành cho các cựu sinh viên của trường
– £3000: tốt nghiệp trong vòng 2 năm trở lại
– £5000: tốt nghiệp trong vòng 2 năm trở lại, GPA khóa Cử nhân từ 2:1 trở lên, hoặc bằng loại Giỏi đối với khóa Thạc sĩ.
£3000 – £5000 Học bổng dành cho sinh viên đăng ký các khóa học MBA kỳ học tháng 1/2020
Dundee   £3000-£5,000 Học bổng cho sinh viên quốc tế học đăng ký thạc  vào tháng 1/2020
East Anglia 50% Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học Dự bị đại học tại trường có điểm học tập xuất sắc dựa trên hồ sơ nhập học.
East Anglia £2,000 Học bổng cho sinh viên quốc tế học lên Đại học
Từ £3,000 đến £4,000 Học bổng tự động dựa vào thành tích học tập dành cho sinh viên đăng ký khóa Thạc sĩ.
 Lên tới 50% học phí Học bổng dành cho sinh viên quốc tế có thành thích học tập xuất sắc dựa trên hồ sơ nhập học.
Edge Hill £1,200 Học bổng tự động được xét dựa trên kết quả học tập dành cho sinh viên đăng ký khóa học Dự bị Đại học, khóa Cử nhân tại trường. Sau khi hoàn thành xuất sắc khóa Dư bị Đại học và tiếp tục học lên khóa Cử nhân tại trường sinh viên sẽ nhận được học bổng ££3,975 cho năm học đầu tiên.
£2,000 Học bổng tự động dành cho sinh viên đăng ký khóa học Dự bị Thạc sĩ. Sau khi hoàn thành xuất sắc khóa học Dự bị thạc sĩ và học tiếp lên khóa Thạc sĩ tại trường sinh viên sẽ nhận được học bổng £3,800.
£3,800 Học bổng tự động dđược xét dựa vào kết quả học tập dành cho sinh viên đăng ký khóa học Thạc sĩ, MBA, Tiến sĩ tại trường.
50% Học phí 2 suất học bổng Vietnam Ambassador Scholarship trị giá 50% học phí của năm học đầu tiên dành cho sinh viên Việt Nam đăng ký khóa học Cử nhân và Thạc sĩ tại trường. Cách thư nộp hồ sơ xin học bổng sẽ được gửi cho sinh viên đạt yêu cầu cùng với thư mời học.
Essex £4,000 Học bổng dành cho sinh viên Việt Nam có điểm GPA 7.0 trở lên đăng ký khóa học Thạc sĩ tại trường. Học bổng được xét dựa trên hồ sơ xin thư mời học của sinh viên.
Lên tới £3,000 Essex Global Partner Scholarship dành cho sinh viên trường Đại học ngoại thương đăng ký khóa học Cử nhân tại trường.
£3,000 dành cho sinh viên đăng ký vào học năm thứ 1
£2,000 dành cho sinh viên đăng ký vào học năm thứ 2
£1,500 dành cho sinh viên đăng ký học vào học năm thứ 3
Greenwich £1,000 Học bổng tự động dành cho sinh viên Việt Nam.
Hertfordshire £4,000 Học bổng dành cho sinh viên Việt Nam đăng ký các khóa học Thạc sĩ. Đây là học bổng tự động được xét dựa trên kết quả học tập của sinh viên.
£1,000 – £2,000 Học bổng Vice-Chancellor’s Scholarship dành cho sinh viên đăng ký các khóa học tại trường.
20% học phí Học bổng dành cho sinh viên đã tốt nghiệp khóa học Cử nhân tại trường và muốn đăng ký học tiếp lên khóa Thạc sĩ.
£1,000 Early Bird Discount dành cho tất cả sinh viên đóng tiền đặt cọc  £5,000 sớm.
Huddersfield £2,000 Học bổng mỗi năm dành cho sinh viên quốc tế khi đăng ký các khóa học tại trường.
£2,000 – £4,000 Học bổng tự động dựa vào thành tích học tập dành cho sinh viên Việt Nam khi đăng ký các khóa học tại Huddersfield Business School và School of Education and Professional Development
GPA ≥  8.0 = £4,000
GPA = 7.5-7.99 = £3,000
GPA dưới 7.5 = £2,000
Lên đến 50% Học bổng dành cho sinh viên Việt Nam đăng ký khóa học tại Business School và School of Education and Professional Development dựa trên thành tích học tập trên hồ sơ nhập học và thư xin học bổng.
INTO Lên đến £3,000 Học bổng dành cho sinh viên đăng ký học các khóa dự bị tại INTO University of Exeter, INTO Newcastle University, INTO Queen’s University Belfast, INTO University of Gloucestershire
Lên đến £3,500 Học bổng dành cho sinh viên đăng ký học các khóa dự bị tại INTO University of Stirling
INTO Lên đến £3,535 Học bổng dành cho sinh viên đăng ký học các khóa dự bị tại INTO London World Education Centre
Lên đến £4,000 Học bổng dành cho sinh viên đăng ký học các khóa dự bị tại: INTO University of East Anglia, INTO Newcastle University London, INTO Manchester,  INTO University of Manchester, INTO Manchester Metropolitan University, INTO Glasgow Caledonian University , INTO City University London
Keele £1,000 Học bổng tự động dành cho sinh viên của các nước đang phát triển.
£2,500 Học bổng tự động dành cho sinh viên quốc tế đăng ký các khóa dự bị và cử nhân.
20% Học bổng tự động dành cho cựu sinh viên của trường.
Lên tới £5,000 Học bổng Keele International Excellence Scholarship dành cho sinh viên đăng ký khóa học Thạc sĩ kỳ tháng 09/2019. Học bổng xét dựa vào kết quả học tập như sau:
– £5,000: Tốt nghiệp với điểm tương đương bằng 1st của UK
– £2,500: Tốt nghiệp với điểm tương đương bằng 2:1 của UK
– £1,000: Tốt nghiệp với điểm tương đương bằng 2:2 của UK
Leeds 10% học phí Học bổng dành cho sinh viên tốt nghiệp bậc Đại học của Leeds và tiếp tục đăng ký khóa học sau đại học tại trường
£2,000 Học bổng tự động dành cho sinh viên đăng ký khóa học cử nhân các ngành khoa học và kỹ thuật và tại School of Earth and Environment.
£2,500 Học bổng tự động dành cho sinh viên đăng ký khóa học cử nhân tại School of Law.
Leeds £3,000 Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học dự bị, Cử nhân và Thạc sĩ tại Business School.
£4,000 Học bổng School of Psychology Head of School Excellence Scholarship dành cho sinh viên đăng ký khóa học cử nhân tại School of Psychology.
£5,000 Học bổng Biological Sciences Dean’s Excellence Scholarship. Đây là học bổng tự động dành cho sinh viên có kết quả học tập xuất sắc đăng ký khóa học Cử nhân tại Faculty of Biological Sciences.
£6,000 Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa học Thạc sĩ tại Leeds Business School.
 50% Học bổng Masters in Finance International Excellence Scholarships dành cho sinh viên đăng ký khóa học Thạc sĩ các ngành Tài chính tại Leeds Business School.
 100% Học bổng Dean’s International Excellence Scholarship dành cho sinh viên đăng ký khóa học Thạc sĩ tại Leeds University Business School. Học bổng được xét dựa trên thành tích học tập, đơn xin học bổng cùng bài luận của sinh viên.
Leeds Beckett  10% Học bổng tự động dành cho cựu sinh viên đã hoàn thành khóa học Cử nhân và học tiếp lên khóa Thạc sĩ tại trường.
£4,000 Học bổng International Scholarship dành cho sinh viên đăng ký các khóa học Thạc sĩ tại trường.
£1,500 Học bổng International Scholarship dành cho sinh viên đăng ký khóa học Dự bị Đại học
£1,000 Học bổng International Scholarship dành cho sinh viên đăng ký các khóa học Cử nhân tại trường.
£1,000 Học bổng Exclusive Dean’s Scholarship dành cho sinh viên đăng ký một số ngành học Thạc sĩ tại Leeds Business School, Leeds Law School, School of Events, Tourism and Hospitality Management.
Limerick €1500/ €2,000 Học bổng tự động dành cho sinh viên đăng ký các ngành Science and Engineering dựa trên thành tích học tập của sinh viên.
€1500/ €2,000 Học bổng tự động dành cho sinh viên đăng ký các ngành Arts, Humanities and Social Sciences dựa trên thành tích học tập của sinh viên.
50% Học bổng tự động dành cho sinh viên đăng ký các ngành học của Kemmy Business School dựa trên thành tích học tập của sinh viên.
€1500/ €3,000 Học bổng tự động dành cho sinh viên đăng ký các ngành Education and Health Science dựa trên thành tích học tập của sinh viên.
Lincoln £2,000 Học bổng tự động dành cho sinh viên quốc tế cho năm nhất đại học và dành cho sinh viên đăng ký khóa học Top-up (Năm 3 Đại học)
£2,000 Học bổng tự động dành cho sinh viên quốc tế đăng ký khóa học Thạc sĩ tại trường.
£5,000 Học bổng dành cho sinh viên Việt nam đăng ký khóa học Thạc sĩ tại trường. Sinh viên phải nộp đơn xin học bổng và viết bài luận.
50% học phí Học bổng Global Scholarships dành cho sinh viên đăng ký khóa học cử nhân và thạc sĩ tại trường. Sinh viên phải nộp đơn xin học bổng và viết bài luận.
Loughborough 25%- 40% Học phí Học bổng tự động dành cho sinh viên đăng ký khóa MBA tại trường. Sinh viên phải có điểm trung bình học tập từ loại khá trở lên và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc.
25% Học phí Học bổng tự động dành cho sinh viên đăng ký khóa học Cử nhân tại trường. Học bổng được xét dựa vào thành tích học tập.
10%-20% Học phí Học bổng tự động dành cho sinh viên đăng ký khóa học Thạc sĩ tại trường. Học bổng được xét dựa vào thành tích học tập.
Manchester Metropolitan £5,000 Học bổng Vice- Chancellor dành cho sinh viên Việt Nam dựa trên thành tích học tập trên hồ sơ nhập học.
Lên tới £2,000 Học bổng dành cho sinh viên Việt Nam dựa trên thành tích học tập trên hồ sơ nhập học.
Navitas 10% học phí Học bổng dành cho học sinh hoàn thành các khóa học dự bị tại International College of Portsmouth (ICP) và học tiếp lên khóa chính tại University of Portsmouth. Vui lòng liên hệ với đại diện trường hoặc quầy tư vấn của ISC-UKEAS để biết rõ hơn thông tin về học bổng.
Newcastle £1,500 – £5,000 Học bổng tự động dựa trên kết quả học tập
Northampton 30% học phí Học bổng tự động dựa trên kết quả học tập
50% học phí Học bổng tự động dựa trên kết quả học tập
Nottingham Trent 20 – 50% Học bổng dành cho học sinh đăng ký chương trình Sau đại học, nhập học kỳ tháng 1/2020 dựa trên kết quả học tập và bài luận xin học bổng
£2,000 Học bổng dành cho tất cả học sinh đăng ký khóa học Sau Đại học, kỳ tháng 1/2020
£4,000 Học bổng dành cho tất cả học sinh Việt Nam đăng ký khóa học Sau Đại học
Oxford International Education Group 40% Học bổng dựa trên kết quả học tập và phỏng vấn
Portsmouth £1000 Vui lòng liên hệ đại diện trường để biết thêm thông tin về học bổng.
Queen Mary £3000 Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khoa Faculty of Science and Engineering
£5000 Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khoa School of Economics and Finance
Royal Holloway  £5,000 Học bổng dành cho chương trình Đại học
£4,000 – £10,000 Học bổng dành cho chương trình Thạc sỹ
Salford £1,000 – £5,000 Học bổng dựa trên kết quả học tập và bài luận xin học bổng
£3,000 Học bổng dựa trên kết quả học tập
Sheffield Vui lòng liên hệ đại diện trường để biết thêm thông tin về học bổng.
Sheffield Hallam £3,000 Học bổng Vice Chancellor’s Awards dành cho sinh viên Việt Nam đăng ký khóa học Cử nhân và Thạc sĩ kỳ tháng 09/2019 và tháng 01/2020.
50% học phí Học bổng The Transform Together scholarships  dành cho sinh viên đăng ký khóa học Cử nhân và Thạc sĩ tại trường.
Southampton Lên tới £3,000 Học bổng Undergraduate Merit Scholarships 2019 dành cho sinh viên đăng ký hoá học Cử nhân (trừ các ngành Health Science và Medicine)
Lên tới £3,000 Học bổng Postgraduate Merit Scholarships 2019 dành cho sinh viên đăng ký hoá học Thạc sĩ
Strathclyde Vui lòng liên hệ đại diện trường để biết thêm thông tin về học bổng.
Study Group Lên đến £4,000 Học bổng dành cho các bạn học sinh đăng ký các khóa International Foundation Year, International Year One và Pre-Masters tại tất cả các trường đại học thuộc đối tác của Study Group tại UK. Vui lòng liên hệ đại diện trường và quầy tư vấn của ISC-UKEAS để biết thông tin chi tiết về học bổng.
Surrey £2,500 Học bổng dựa trên điểm học tập dành cho sinh viên đăng ký tất cả các ngành ngoại trừ các chương trình Quản lý Du lịch và Khách sạn
£5,000 Học bổng dựa trên điểm học tập dành cho sinh viên đăng ký các ngành Quản lý Du lịch và Khách sạn
Surrey Lên tới £5,000 Giảm học phí cho sinh viên đăng ký các ngành của Trường Surrey Business School, trường School of Hospitality and Tourism Management và trường School of Law:
• Đối với các chương trình được chọn:
– £5,000: Tốt nghiệp với điểm tương đương bằng 1st của UK (hoặc tương đương)
– £2,500:  Tốt nghiệp với điểm tương đương bằng 2:1 của UK (hoặc tương đương)
• Đối với các chương trình International Business Management và International Financial Management:
–  £2,500: Tốt nghiệp với điểm tương đương bằng 2:1 của UK (hoặc tương đương), hoặc cao hơn.
• Dành cho sinh viên đăng ký các chương trình được chọn của Khoa Engineering and Physical Sciences:
– £5,000: Tốt nghiệp với điểm tương đương bằng 1st của UK (hoặc tương đương)
– £2,500:  Tốt nghiệp với điểm tương đương bằng 2:1 của UK (hoặc tương đương)
• Dành cho sinh viên đăng ký các chương trình được chọn của Khoa Department of Psychology:
– £5,000: Tốt nghiệp với điểm tương đương bằng 1st của UK (hoặc tương đương)
– £2,500:  Tốt nghiệp với điểm tương đương bằng 2:1 của UK (hoặc tương đương)
West of Scotland £1,500 UWS Global Scholarship cho năm học đầu tiên; Giảm 10% cho sinh viên đóng học phí sớm (UWS Global Scholarship có thể được trao sau khi sinh viên nhận được thư đề nghị vô điều kiện)
£1,500 UWS Global Scholarship; Giảm 10% cho sinh viên đóng học phí sớm (UWS Global Scholarship có thể được trao sau khi sinh viên nhận được thư đề nghị vô điều kiện)