De Montfort University logo.svg

De Montfort University

Năm thành lập: 1992

Vị trí: Leicester Leicester

Số lượng sinh viên: 25000

 • Sinh viên quốc tế: 3800
 • Sinh viên Việt Nam: 10 – 15

Các chương trình đào tạo

 • Foundation: Kinh doanh, Khoa học, Kỹ thuật, CNTT
 • Diploma Business
 • Pre-masters Business, Science

Xếp hạng trường

Trong bảng xếp hạng Guardian League Tables năm 2020

 • Ngành Khoa học pháp y xếp thứ 17
 • Ngành Thiết kế xếp thứ 13
 • Ngành Thời trang và dệt may đứng thứ 7
 • Ngành Quản lý thông tin xếp thứ 4

Học phí

 • Đại học: Từ 12250 – 15500 GBP
 • Cao học: Từ 8560 – 16000 GBP

Chi phí nhà ở

 • Từ £ 95 đến £ 167 mỗi tuần