Du học không chứng minh tài chính Úc – Giúp nộp hồ sơ vào tất cả các trường Úc

Du học không chứng minh tài chính Úc - Giúp nộp hồ sơ vào tất cả các trường Úc
Du học không chứng minh tài chính Úc – Giúp nộp hồ sơ vào tất cả các trường Úc

Những trường đại học hàng đầu Úc nằm trong danh sách không cần chứng minh tài chính tại triển lãm:

 • Australian National University – ĐH Quốc gia Úc- xếp hạng 1 toàn Úc – hạng 20 các trường ĐH toàn thế giới
 • The University of Sydney – ĐH Sydney -hạng 3 toàn Úc
 • The University of Western Australia – ĐH Tây Úc- xếp hạng 5 toàn Úc – hạng 91 các trường ĐH trên thế giới
 • University of Technology, Sydney – ĐH Công nghệ Sydney – hạng 9 toàn Úc – Đào tạo chuyên môn Công nghệ (Technology) thuộc nhóm ngành ưu tiên định cư.
 • The University of Adelaide – Top 1% các trường ĐH hàng đầu thế giới
 • Deakin University- ĐH công lập lớn nhất Úc – Top 2% các trường ĐH hàng đầu thế giới
 • Carnegie Mellon University – Top 23 các trường ĐH hàng đầu thế giới – Hạng 1 thế giới về Khoa học Máy tính và Quản trị Công nghệ Thông tin, những ngành nghề thiếu nhân lực và ưu tiên định cư Úc
 • Bond University – Hạng 1 Úc về Luật, ngành nghề được ưu tiên định cư Úc
 • Macquarie University- Top 10 các trường ĐH tốt nhất Úc – hạng 55 thế giới về đào tạo MBA
 • Queensland University of Technology – Top 10 Úc về đào tạo Công nghệ (Technology), ngành nghề ưu tiên định cư tại Úc.
 • Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) – Top 15 các trường ĐH Úc – Top 5 các trường có tỉ lệ học sinh kiếm được việc làm cao nhất sau tốt nghiệp.
 • The University of New South Wales – Top 100 các trường ĐH hàng đầu thế giới.
 • The University of Notre Dame Australia- Hạng 1 Úc về ngành Giáo dục và Sức khỏe, ngành ưu tiên định cư Úc.
 • The University of Queensland – hạng 51 các trường ĐH tốt nhất thế giới – Nhiều giải thưởng về giảng dạy hơn bất kỳ trường đại học nào của Úc.
 • Torrens University Australia – ĐH có học phí rẻ nhất Úc