Du học Úc: CHÍNH SÁCH VISA MỚI (408) cho những người bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Visa 408 được Chính phủ Úc giới thiệu trong thời gian dịch để hỗ trợ những cá nhân bị ảnh hưởng bởi Covid-19 có thể ở lại Úc hợp pháp, cụ thể là:

  • Những ai đang giữ visa tạm trú hoặc visa tạm thời như du lịch, du học, 485 mà không thể rời khóc Úc do ảnh hưởng của dịch bệnh và lệnh hạn chế đi lại
  • Những ai làm việc trong lĩnh vực thiết yếu trong thời điểm đại dịch như chăm sóc sức khoẻ, chăm sóc người già và người tàn tật, nông sản, …

Để xin visa 408, các cá nhân cần đáp ứng các yêu cầu sau

  • Không rời Úc vì lệnh hạn chế đi lại
  • Không có lựa chọn nộp visa nào khác ngoài 408
  • Giữ 1 visa hợp pháp còn đến 28 ngày là hết hạn hoặc visa tạm trú trước đó vừa mới hết hạn trong vòng không quá 28 ngày.

Xem thông tin chi tiết lại https://archive.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1/408-