Durham University 

  1. Những thông tin chính

Đại học Durham vẫn mở và đang đối phó với virus COVID-19 vì sức khỏe và sự thịnh vượng của cộng đồng. Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ trên cộng đồng của trường Đại học để chuẩn bị cho sự lây lan của virus, cung cấp thông tin và tư vấn cập nhật và cung cấp hỗ trợ khi tình hình chuyển biến.

Chúng tôi liên lạc thường xuyên với các đồng nghiệp tại Public Health England và các trường đại học khác của Vương quốc Anh. Ngoài ra chúng tôi sẽ liên hệ với sinh viên và đồng nghiệp của mình qua email và cập nhật hướng dẫn trên trang web này khi tình hình phát triển.

Kể từ ngày 17 tháng 3 năm 2020, chúng tôi muốn sinh viên và đồng nghiệp nhận thức được những lời khuyên và quyết định chính sau đây:

  • Các nhân viên nên cân nhắc về việc làm việc tại nhà
  • Học sinh được nhắc nhở rằng nếu có thể, họ nên trở về nhà
  • Nếu có thể, tất cả nhân viên và học sinh nên tránh mọi cuộc tụ họp không cần thiết và tự cách xa xã hội
  • Các quy trình mới đã được triển khai cho nhân viên và sinh viên tự cô lập, hãy đọc Câu hỏi thường gặp của chúng tôi để biết thêm thông tin
  • Chúng tôi đang thực hiện các thay đổi về cách chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ của mình, những thay đổi này sẽ có hiệu lực từ ngày 18 tháng 3. Thông tin thêm có sẵn về các câu hỏi thường gặp của chúng tôi.
  • Post-offer visit days đã bị hủy và chúng tôi đang nỗ lực để phát triển các chuyến thăm ảo vào tháng Tư

2. Hỗ trợ y tế

Mọi thông tin về tình hình bệnh dịch và hỗ trợ xin vui lòng truy cập https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-information-for-the-public 

3. Sắp xếp việc giảng dạy và học

Kể từ ngày 18 tháng 3 năm 2020, chúng tôi muốn làm cho sinh viên và nhân viên nhận thức được những lời khuyên và quyết định chính sau đây:

  • Tất cả các kỳ thi sẽ được thay thế bằng các đánh giá trực tuyến
  • Những đánh giá thay thế đang được phát triển nếu đánh giá trực tuyến là không hợp lý. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật ngay khi có 
  • Đáp lại thông báo của Chính phủ rằng các trường học sẽ đóng cửa đối với tất cả mọi người.

4. Di chuyển

Nếu bạn không thể trở về nơi thường trú từ Vương quốc Anh, hãy truy cập trang web  Home Office để được hướng dẫn nhập cư cập nhật nhất.

Link 

https://www.dur.ac.uk