ESSEX UNIVERSITY

Năm thành lập: 1964

Địa điểm: Colchester & Southend, Đông Nam nước Anh

Tổng số sinh viên: 13.000

+ Quốc tế: 28%

+ Việt Nam: 45

Các chương trình đào tạo

 • Dự bị Đại học
 • International Year One: Business
 • Dự bị Thạc sĩ: Business, Accounting & Finance, Computer Science, Law, Biotechnology, Electronic Engineering, Psychology
 • Đại học
 • Thạc sĩ, Tiến sĩ

Các ngành học nổi bật

 •  Business
 •  Computer Science& Electronic Engineering
 •  Humanities & Social Sciences
 •  Law
 •  Mathematical Science
 •  Economics
 •  Biotechnology
 •  Psychology

Xếp hạng trường

 •  Top 30 tại Anh theo the Times and Sunday Times Good University Guide 2017
 •  Hạng 2 tại Anh và nằm trong top 10 liên tục 5 năm về mức độ hài long của sinh viên
 •  Top 20 tại Anh về nghiên cứu (REF2014), đứng thứ 22/50 thế giới (THES) và thứ 32 (The Times Good University Guide)

Học phí

 • Đại học: Từ £14,020
 • Cao học: Từ £16,225

Chi phí nhà ở:

 • Từ £75 đến £135/tuần