UNIVERSITY OF EXETER

Năm thành lập: 1955

Địa điểm: Exeter

Tổng số sinh viên: 22,540

 

Các chương trình đào tạo:

 • Dự bị Đại học
 • Dự bị Thạc sĩ
 • Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Các ngành học nổi bật:

 • Accounting & Finance
 • Business, Management & Marketing
 • Economics, Law xếp ,Computer Science & Information systems
 • Media & Film Studies , English & Creative writing

Xếp hạng trường:

 • Hạng 14 trường tốt nhất tại Anh (Guardian University Guide 2019)
 • Ngành Accounting & Finance xếp hạng 6 tại Anh (Guardian University Guide 2019)
 • Ngành Business, Management & Marketing xếp hạng 22 tại Anh
 • Ngành Economics xếp hạng 39 & Ngành Law xếp hạng 32 tại Anh
 • Ngành Computer Science & Information systems xếp hạng 38 tại Anh
 • Ngành Media & Film Studies, ngành Biosciences xếp hạng 14 tại Anh
 • Ngành Medicine xếp hạng 18 tại Anh (Guardian University Guide 2019)
 • Ngành English & Creative writing xếp hạng 6 tại Anh (Guardian University Guide 2019)
 • Modern Languages & Linguistics xếp hạng 16 tại Anh (Guardian University Guide 2019)

Học phí:

Đại học: Từ £17,600

Cao học: Từ £17,600

Chi phí nhà ở:

Từ £124 đến £132/tuần hoặc £6,324 đến £6,732/năm