Greenwich

Greenwich
Greenwich

Năm thành lập: 1892

Địa điểm: London, Kent

Tổng số sinh viên: 38.000

 • Quốc tế: 20%
 • Việt Nam: 100

Học phí:

 • Đại học: Từ 12,100 GBP
 • Cao học: Từ 13,500 GBP
 • MBA: 11,500 GBP

Chi phí nhà ở: Từ £156 đến £200 /tuần

Các chương trình đào tạo:

 • Dự bị Đại học
 • Đại học
 • Thạc sĩ, Tiến sĩ

Các ngành học nổi bật:

 • Business
 • Humanities
 • Computing
 • Sciences and Technology

Xếp hạng trường:

 • Trong 10 trường đại học đẹp nhất ở Anh theo Times Higher Education
 • Các môn Accounting and Finance:

Top 10 ở London (Complete University Guide 2019)

Top 3 cho sự hài lòng của khóa học ở London (Guardian University Guide 2018)

 • Ngành Marketing:

Top 10 cho sự hài lòng của sinh viên ở London (Complete University Guide 2018).

Đứng thứ nhất ở London (Complete University Guide 2019).

Đứng thứ 2 ở London khả năng tốt nghiệp (Complete University Guide 2019).

 • Các ngành về Hospitality, Events Management, và Tourism
 • Đứng thứ nhất ở London (Guardian University Guide 2018).
 • Đứng thứ nhất ở London cho triển vọng tốt nghiệp (Complete University Guide 2019).
 • Đứng thứ 2 ở London (Complete University Guide 2019).