GUIDEBOOK: Cẩm nang Du học Định cư Úc 2020

– Cập nhật tình hình nhập cư tại Úc năm 2020

– Quyền lợi Du học và Định cư Úc

– Chi tiết Chính sách Định cư mới nhất từ Bộ Di trú Úc

– Chính sách hỗ trợ ĐẶC BIỆT từ ISC-UKEAS

Tải xuống Guidebook