Kết nối với trường & xử lý thông tin theo yêu cầu của học sinh, phụ huynh

Đứng trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên toàn thế giới, để đảm bảo antoàn về sức khỏe cũng như việc học tập của các em học sinh không bị gián đoạn, ISC-UKEAS sẽ là cầu nối kết nối trực tiếp với đại diện tất cả các trường tại nước ngoài có học sinh của chúng tôi đang theo học để:
● Hỗ trợ làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập khi cần thiết
● Xử lý mọi mong muốn của Quý phụ huynh và học sinh