Cập nhật chính sách ứng phó dịch bệnh của trường với sinh viên quốc tế

ISC-UKEAS sẽ liên tục cập nhật những chính sách ứng phó với dịch bệnh Covid-19, chính sách giảng dạy, từ các trường đối với sinh viên quốc tế. Quý phụ huynh & học sinh vui lòng xem mục “Thông tin và hỗ trợ từ các trường” để xem chi tiết.