Huddersfield

Huddersfield
Huddersfield

Năm thành lập: 1825

Địa điểm: Huddersfield, West Yorkshire

Tổng số sinh viên: 24.000

 • Quốc tế: 3000
 • Việt Nam: 166

Học phí:

 • Đại học: Từ £13,000
 • Cao học: Từ £13,000

Chi phí nhà ở: Từ £100/tuần

Các chương trình đào tạo:

 • Dự bị Đại học
 • Dự bị Thạc sĩ
 • Đại học
 • Thạc sĩ, Tiến sĩ

Các ngành học nổi bật:

 • Education, TESOL
 • Business, Management
 • Architecture
 • Social Science
 • Computer Science
 • Art and Design
 • Law

Xếp hạng trường:

 • Xếp thứ 7 tại Anh về Education (The Guardian 2017)
 • Xếp thứ 8 tại Anh về Architecture (The Guardian 2017)
 • 5% sinh viên tìm được việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp Đại học
 • 8% sinh viên tìm được việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp Cao học