Kế hoạch mở cửa trở lại của các trường Đại học Canada kỳ học mùa thu 2020

Tuỳ vào các tỉnh bang mà các trường Đại học sẽ đưa ra phương án mở cửa trở lại cho kỳ học mùa thu.

Ontario

Chủ yếu các trường sẽ học theo hình thức kết hợp giữa online và trực tiếp trên trường. 

Các trường sẽ học online hoàn toàn:  Carleton University, Huron University College.

Các trường học sẽ học cả online và trên trường: Conestoga College, Durham College, Fanshawe College, Fleming College, King’s University College, Nipissing University, Ryerson University, Saint Paul University, St Lawrence College, University of Ottawa, University of Toronto, University of Waterloo, University of Windsor, Western University, Wilfrid Laurier University, York University.

Quebec

Các trường đang chuẩn bị cho ba khả năng: một là quay trở lại học trên trường hoàn toàn, hai là học kết hợp online và trên trường với 50% sinh viên ở trong khuôn viên, ba là học kết hợp với 30-35% sinh viên trong khuôn viên cùng lúc.

Université du Quebec à Chicoutimi và Université du Québec à Montréal đã tuyên bố sẽ sử dụng hình thức học online hoàn toàn. Concordia University, Dawson College, McGill University, Université de Montréal, and Université Laval thì sẽ sử dụng hình thức học kết hợp.

Nova Scotia

Mount Saint Vincent University, Cape Breton University và University of King’s College sẽ sử dụng hình thức học online. St Francis Xavier University sẽ cho sinh viên học trên trường và sẽ có một đội đặc nhiệm quản lí khủng hoảng do virus để xem xét liệu trường có nên chuyển sang hình thức online. Dalhousie University chọn phương án học online khi kỳ học mùa thu bắt đầu và chuyển sang học trên trường vào Tháng 1 2021.

Manitoba

Assiniboine Community College và University of Manitoba tuyên bố sẽ sử dụng hình thức học kết hợp khi kỳ học mùa thu bắt đầu.

New Brunswick

Mount Allison University sẽ sử dụng hình thức học kết hợp còn Red River College và University College of the North (UCN) sẽ học online hoàn toàn.

British Columbia 

University of British Columbia sẽ chủ yếu học online và một vài lớp học trực tiếp trên trường sẽ tuân theo quy tắc giãn cách xã hội và yêu cầu về y tế. Ở Simon Fraser University, những lớp học trực tiếp trên trường được mở vì không thể học bằng hình thức trực tuyến.

Các trường sử dụng hình thức học kết hợp bao gồm  British Columbia Institute of Technology, Kwantlen Polytechnic University, Nicola Valley Institute of Technology, North Island College, Simon Fraser University, Trinity Western University, University of Victoria, Vancouver Island University.

University of Victoria và University of Northern British Columbia sẽ chủ yếu học online. Royal Roads University, University of the Fraser Valley và Camosun College sẽ học online hoàn toàn.

Saskatchewan

University of Regina lên kế hoạch học online còn University of Saskatchewan sẽ chủ yếu học theo hình thức này ngoại trừ số lượng giới hạn các lớp học, phòng thí nghiệm, phòng khám “nếu hoàn cảnh cho phép”.

Parkland College sẽ kết hợp học online và trực tiếp trên trường.

Prince Edward Island

Holland College tuyên bố những lớp học trực tiếp trên trường sẽ tuân thủ hướng dẫn của Giám đốc Y tế Công cộng còn University of Prince Edward Island (UPEI) sẽ cho sinh viên học kết hợp online và trên trường.

Alberta

University of Alberta và University of Calgary chủ yếu học online và sẽ cho các nhóm nhỏ học trực tiếp tại phòng thí nghiệm nếu cần thiết. NAIT và Red Deer College sẽ học online hoàn toàn.

Các trường kết hợp học online và trên trường bao gồm Concordia University of Edmonton, Lethbridge College, Mount Royal University, Portage College, University of Calgary, University of Lethbridge.

Newfoundland & Labrador

Memorial University sẽ học online cho đến tháng 1 2021 còn College of the North Atlantic sẽ kết hợp online và trên trường.

Theo Study International