Khối trường Business thứ hạng cao tham gia Triển Lãm Du Học 50 Trường Thế Giới 2018

hối trường Business thứ hạng cao tham gia Triển Lãm Du Học 50 Trường Thế Giới 2018
Khối trường Business thứ hạng cao tham gia Triển Lãm Du Học 50 Trường Thế Giới 2018
Trường Quốc gia Thứ hạng Lương trung bình sau tốt nghiệp
Leeds Anh Quốc Top 10 tại Anh Quốc, Top 100 thế giới 28.000 bảng
Surrey Anh Quốc Top 10 tại Anh Quốc, Top 90 thế giới 30.000 bảng
East Anglia (UEA) Anh Quốc Top 15 tại Anh Quốc, Top 1% thế giới 25.000 bảng
Coventry Anh Quốc Top 49 ngành Business Anh Quốc 23.000 bảng
Queen’s Belfast Anh Quốc Top 29 ngành Business Anh Quốc 24.000 bảng
Loughborough Anh Quốc Top 5 ngành Business Anh Quốc 33.000 bảng
American University Mỹ Top 79 ngành Business toàn Mỹ 43.000 USD
University of Kansas Mỹ Top 73 ngành Business nước Mỹ 50.000 USD
Auburn Mỹ Top 73 ngành Business nước Mỹ 50.000 USD
University of Utah Mỹ Top 44 ngành Business nước Mỹ 58.000 USD
Northeastern University Mỹ Top 59 ngành Business nước Mỹ 52.000 USD
ĐH Quốc Gia Úc (ANU) Úc Top 1 ngành Business toàn Úc, hạng 36 thế giới 54.000 AUD
ĐH  Sydney Úc Top 5 Business toàn Úc , 83 thế giới 53.000 AUD
Simon Fraser Canada Top 11 ngành Business Canada 40.000 CAD