Khối trường STEM ưu tiên định cư thứ hạng cao tại Triển Lãm Du Học 50 Trường Thế Giới 2018

Khối trường STEM ưu tiên định cư thứ hạng cao tại Triển Lãm Du Học 50 Trường Thế Giới 2018
Khối trường STEM ưu tiên định cư thứ hạng cao tại Triển Lãm Du Học 50 Trường Thế Giới 2018

Hầu hết tất cả các nước Châu Âu và Mỹ đều khan hiếm nhân lực ngành STEM (Khoa học, Công nghệ, Kĩ sư, Toán). Dự kiến trong 2 năm tới, nhu cầu nhân lực những ngành này tại Mỹ cũng như Anh, Úc và Canada sẽ tăng hơn 60%. Du học sinh ngành này được quyền ở lại 3 năm làm việc sau tốt nghiệp, được săn đón bởi các tập đoàn lớn, khả năng định cư nhờ đó cao hơn. Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ, lao động ngành STEM hưởng mức lương cao hơn 30% so với các ngành nghề khác.

Trường Quốc gia Thứ hạng Lương trung bình sau tốt nghiệp
Auburn Mỹ Top 56 nước Mỹ ngành Kỹ sư

Top 91 toàn nước Mỹ ngành khoa học máy tính

Kỹ sư phần mềm: 81.000 USD

Kỹ sư điện máy, hóa học, tự động hóa: 60.000 – 72.000 USD

University of Utah Mỹ Top 43 nước Mỹ ngành Khoa học máy tính

Top 58 nước Mỹ ngành Kỹ sư

Kỹ sư phần mềm: 80.000 USD

Kỹ sư điện máy: 70.000 USD

Kỹ sư xây dựng 70.000 USD

Northeastern Mỹ Top 49 nước Mỹ ngành Khoa học máy tính

Top 26 thế giới ngành Hóa học, Vật lý, Toán học

Kỹ sư phần mềm: 83.000 USD – 112.000 USD

Kỹ sư điện máy: 72.000 USD

University of kansas Mỹ Top 91 toàn Mỹ ngành Khoa học máy tính

Top 53 ĐH công lập Mỹ

Kỹ sư điện máy: 65.000 USD

 

Kỹ sư phần mềm:  70.000 USD

University of South Carolina Mỹ Top 97 ngành Kỹ sư

Top 46 ĐH công lập Mỹ

Kỹ sư: 69.000 USD
Louisiana State University Mỹ Top 97 nước Mỹ ngành Kỹ sư

Top 63 ĐH công lập Mỹ

Kỹ sư: 72.000 USD
University of Dayton Mỹ Top 54 ngành Kỹ sư tại Mỹ Kỹ sư điện: 69.000 USD
University of New Hampshire Mỹ Top 46 ĐH công lập Mỹ

Top 103 toàn Mỹ

Kỹ sư điện: 78.000 USD
ĐH Simon Fraser Canada Top 49 thế giới ngành Khoa học máy tính

Top 1 Canada về khoa học máy tính

Kỹ sư phần mềm: 75.000 CAD
ĐH Sheffield Anh Quốc Top 100 thế giới ngành Kỹ sư

Top 100 ngành Dược, Vật lý, Khoa học

Top 21 Anh Quốc ngành Khoa học máy tính

Kỹ sư: 48.000 bảng Anh
Leeds Anh Quốc Top 14 Anh Quốc ngành Khoa học máy tính

Top 8 Anh Quốc ngành Kỹ sư

Kỹ sư: 30.000 bảng Anh
Loughborough Anh Quốc Top 16 Anh Quốc ngành Kỹ sư Kỹ sư điện máy: 32.000 bảng Anh
Queen’s Belfast Anh Quốc Top 17 Anh Quốc ngành Kỹ sư Kỹ sư phần mềm: 30.000 bảng Anh
ĐH Quốc gia Úc (ANU) Úc Top 1 nước Úc ngành Kỹ sư

Top 22 thế giới ngành Kỹ sư

Kỹ sư phần mềm: 73.000 AUD
ĐH Sydney Úc Top 1 Úc ngành Kỹ sư máy, tự động hóa

Top 2 nước Úc ngành Dược, Công nghệ sinh học

Top 47 Thế giới ngành Kỹ Sư

Top 18 Thế giới ngành Sinh học, Công nghệ hóa học

Kỹ sư dự án: 87.000 AUD