Leeds Beckett

Leeds Beckett
Leeds Beckett

Năm thành lập: 1824

Địa điểm: Leeds

Tổng số sinh viên: 28.000

 • Quốc tế: 10%
 • Việt Nam: 15

Học phí:

 • Đại học: Từ £10,500
 • Cao học: Từ £12,500

Chi phí nhà ở: Từ £89 đến £218 /tuần

Các chương trình đào tạo:

 • Dự bị Đại học
 • Diploma
 • Dự bị Thạc sĩ
 • Đại học
 • Thạc sĩ, Tiến sĩ

Các ngành học nổi bật:

 • Events Management, Hospitality and Tourism
 • Nursing
 • Business
 • Finance and Accounting
 • Marketing

Xếp hạng trường:

 • Xếp thứ 4 tại Vương quốc Anh về việc làm sau đại học
 • Các khối ngành School of Event, Tourism and Hospitality được xếp hạng là một trong 75 trường hàng đầu trên thế giới theo QS
 • Xếp hạng đầu tiên trên thế giới về Virtual Learning Environment
 • Top 5 trường đại học hàng đầu thế giới dành cho Personal Tutors, Virtual Learning Environment, Technology, Learning Spaces, Laboratories, Course Organisation, Campus Buildings.