University of Lincoln

Năm thành lập: 1996

Địa điểm: Lincoln

Tổng số sinh viên: 15,000        

+ Quốc tế: 10%

+ Việt Nam: 51

Các chương trình đào tạo 

 • Dự bị Đại học
 • International Year One
 • Dự bị Thạc sĩ
 • Đại học
 • Thạc sĩ, Tiến sĩ

Các ngành học nổi bật

 • Engineering and Technology
 • Education and training
 • Computer science
 • Social Science and Communication
 • Applied Science and Basic Sciences
 • Business & Management
 • Architecture, Construction and Planning
 • Law
 • English language (EFL)
 • Travel, Tourism and Hospitality
 • Art of Creative and Design
 • Humanities
 • Master of Business Administration

Xếp hạng trường

 • Xếp hạng 22 tại Vương quốc Anh (Guardian Good University Guide 2019)
 • Top 10 tại Vương quốc Anh cho sự hài lòng của sinh viên (National Student Survey, 2018)
 • Xếp hạng 1 tại Vương quốc Anh về Tourism and Event Management (The Guardian University Guide 2019)
 • Design: Xếp hạng 5 tại Vương quốc Anh (The Guardian University Guide 2019)
 • Architecture: Xếp hạng 7 tại Vương quốc Anh (The Guardian University Guide 2019)
 • History: Xếp hạng 8 ở Anh (The Guardian University Guide 2019)
 • Journalism and Public Relations: Xếp hạng 8 ở Anh (The Guardian University Guide 2019)
 • Sports Science: Xếp hạng 16 tại Vương quốc Anh (The Guardian University Guide 2019)
 • Art: Xếp hạng 16 ở Anh (The Guardian University Guide 2019)
 • Biosciences: Xếp hạng 19 tại Vương quốc Anh (The Guardian University Guide 2019)
 • Marketing: Xếp hạng 20 ở Anh (The Guardian University Guide 2019)

Học phí

 • Từ  £13,500 – £16,000 tùy khóa học

Chi phí nhà ở

 • Từ £85 – £145/tuần