LOUGHBOROUGH UNIVERSITY

Năm thành lập: 1909

Địa điểm: Campus 1: Loughborough, Leicester; Campus 2: Olympic Park, phía Đông London

Tổng số sinh viên: 17,000

 • Quốc tế: 20%
 • Việt Nam: 15

Học phí

 • Đại học: £16,400
 • Cao học: £17,100

Chi phí nhà ở

 • £80 – 167/tuần

Các chương trình đào tạo

 • Dự bị Đại học
 • Dự bị Thạc sĩ
 • Đại học
 • Thạc sĩ, Tiến sĩ

Các ngành học nổi bật

 • Business and Economics
 • Engineering
 • Art and Design
 • Health and Exercise Science

Xếp hạng trường

 • Xếp thứ 7 tại Anh theo The Times Good University Guide 2018
 • Xếp thứ 7 tại UK theo The Complete University Guide 2019
 • Xếp thứ 4 ở UK theo Guardian University Guide 2019
 • Tất cả các môn học khối ngành Business được xếp hạng trong top 10 tại UK
 • Tất cả các khóa học khối ngành Engineering được xếp hạng trong top
 • Các ngành Art and Design được xếp hạng trong top 40 trên thế giới
 • Các ngành Media and Communication được xếp hạng trong top 50 trên thế giới
 • Xếp thứ nhất về trải nghiệm sinh viên theo Times Higher Education 2018
 • Được bình chọn là Trường Đại học của Năm 2018 do Whatuni Student Choice bình chọn
 • Cũng được bình chọn là Hợp tác Sinh viên Tốt nhất và Chỗ ở Tốt nhất bởi Whatuni 2015