University of Northampton

Năm thành lập: 2005

Địa điểm: Northampton

Tổng số sinh viên: 14,000

 • Quốc tế:    12%
 • Việt Nam:    50

Học phí:

 • Pre-sessional English: Từ £1,600
 • International Foundation Programme (IFP): £9,900
 • Đại học: Từ £11,700
 • Cao học: Từ £11,900

Chi phí nhà ở: Từ £66 đến £135/tuần hay £2,772 đến £5,670/ năm

Các chương trình đào tạo:   

 • Dự bị Đại học: Arts, Design and Communications, Business Studies, Engineering, Law, and Social Studies
 • Dự bị Thạc sĩ: Business
 • Đại học
 • Thạc sĩ, Tiến sĩ

Các ngành học nổi bật: 

 • Art and Design
 • Business, Management and Marketing
 • Computer Science and Information System
 • Education
 • Engineering
 • Hospitality, Events Management and Tourism
 • Journalism, Publishing and PR

Xếp hạng trường:

 • 95 % cơ hội việc làm trong 5 năm liên tục (khảo sát của DLHE 2010 – 2015)
 • Vị trí trung tâm, 1 giờ đồng hồ cách London và Birmingham
 • Top 20 Business School ở Anh (Government Student Statisfaction Ranking)
 • Đứng thứ 1 tại Anh về Giá trị gia tăng (Guardian League Table)
 • Liên kết tuyệt vời với các ngành công nghiệp và các tổ chức chuyên nghiệp