Nottingham Trent

Năm thành lập: 1843

Địa điểm: Nottingham

Tổng số sinh viên: 26,000

 • Quốc tế: 10%
 • Việt Nam: 90

Học phí

 • Đại học: Từ £12,900
 • Cao học: Từ £12,900

Chi phí nhà ở

 • Từ £80 đến £140/tuần

Các chương trình đào tạo 

 • Dự bị Đại học: Arts and Design, Communications, Technology, Business, Law and Social Sciences & Life Sciences
 • International Year One: Business and Technology
 • Graduate Diploma: Business, Library, Museum and Heritage Management, International Relations, Journalism, Media and Communications, Legal Studies, Psychology and Community Health
 • Dự bị Thạc sĩ
 • Đại học
 • Thạc sĩ, Tiến sĩ

Các ngành học nổi bật

 • Design & Crafts
 • Business
 • Economics
 • Information
 • Computing

Xếp hạng trường

 • Trường đại học tốt nhất của Vương quốc Anh dành cho sinh viên quốc tế theo Whatuni Student Choice Awards 2016
 • Business: là một trong những trường có dịch vụ đầy đủ và lớn nhất của Vương quốc Anh, có liên kết với hơn 800 công ty và 60 viện nghiên cứu trên 40 quốc gia khác nhau.
 • Law: trường luật với đầy đủ các dịch vụ, cơ sở vật chất đáng tin cậy để đào tạo chuyên gia pháp lý cho Vương quốc Anh và nhiều nước khác. Trường Luật Nottingham được trao giải Legal Education Provider of the Year tại lễ trao giải uy tín của tạp chí Solicitors.
 • Arts and Humanities: xếp hạng 12 (Guardian League Table 2017) và được vinh danh “The Best Performing Undergraduate Course” bởi Hội đồng Quốc gia về Đào tạo báo chí.
 • Science and Technology. Hầu hết các khóa học cao học kéo dài 2 năm, mang đến cho sinh viên cơ hội trải nghiệm làm việc trong thời gian học.
 • Art, Design and the Built Environment: Cơ sở vật chất hàng đầu và liên kết chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn. Khóa Fashion được xếp thứ 5 theo Guardian League Table 2017

Hồng Lý

Heena Chawhan