UNIVERSITY OF PORTSMOUTH

Năm thành lập: 1869

Địa điểm: Portsmouth, Bờ biển phía Đông Nam nước Anh

Tổng số sinh viên: 23.000

+ Quốc tế: 10%

+ Việt Nam: 64

Các chương trình đào tạo

 • Dự bị Đại học
 • Dự bị Thạc sĩ
 • Đại học
 • Thạc sĩ, Tiến sĩ

Các ngành học nổi bật

 • Architecture
 • Business, Accounting and Finance
 • Hospitality Management
 • Logistics and Supply Chain Management
 • Sciences and Technology

Xếp hạng trường

 • Xếp hạng 1 trong 25 trường tại Vương quốc Anh (The Guardian 2019)
 • Xếp hạng vàng về Teaching Excellence Framework (TEF2017)
 • Xếp hạng 1 ở Anh về lương sau cao học (The Economist 2017)
 • Top 20 cho sự hài lòng của sinh viên (National Student Survey 2018)
 • Xếp hạng 18 về kế toán và tài chính tại Anh (Guardian University Guide 2019)
 • Xếp hạng 9 về Biosciences tại Vương quốc Anh (Guardian University Guide 2019)
 • Xếp hạng 9 về Economics ở Anh (Guardian University Guide 2019)
 • Xếp hạng 29 về Architecture ở Anh (Guardian University Guide 2019)
 • Xếp hạng 28 về Marketing tại Vương quốc Anh (Guardian University Guide 2019)
 • Xếp hạng 28 về Business Management ở Vương quốc Anh (Guardian University Guide 2019)
 • Xếp hạng 27 về Mathematics and logistics ở Anh (Guardian University Guide 2019)

Học phí

 • Từ £13,200 tùy khóa học

Chi phí nhà ở

 • Từ £ 95 đến £154/ tuần hay £3,800 đến £6,320/ năm