Queen’s Belfast

Queen's Belfast
Queen’s Belfast

Năm thành lập: 1845

Địa điểm: Belfast, Bắc Ireland

Tổng số sinh viên: 23.000

 • Quốc tế: 12%
 • Việt Nam: 21

Học phí:

 • Đại học : Từ £15,550/năm
 • Thạc sĩ: Từ £17,600/năm

Chi phí nhà ở: £69 – £155/tuần

Các chương trình đào tạo:

 • Dự bị Đại học,
 • Cao đẳng,
 • Đại học,
 • Dự bị Thạc sĩ
 • Thạc sĩ

Các ngành học nổi bật:

 • Business
 • Science
 • Engineering
 • IT, Art and Design
 • Communications and Humanities
 • Law

Xếp hạng trường:

 • Xếp trong top 1% các trường đại học trên thế giới
 • Xếp thứ 26 tại Anh
 • Xếp trong top 20 ở Anh trong 24 môn học
 • Xếp thứ 4 tại Anh trong đào tạo ngành Accounting and Finance
 • Xếp thứ 1 đào tạo ngành Pharmacy
 • Xếp thứ 2 đào tạo ngành Dentistry
 • Xếp thứ 4 đào tạo ngành Food Science
 • Xếp thứ 7 đào tạo ngành Electrical & Electronic Engineering
 • Xếp thứ 9 đào tạo ngành Law
 • Xếp thứ 13 đào tạo ngành Linguistics
 • Xếp thứ 11 đào tạo ngành Aeronautical and Manufacturing Engineering
 • Xếp thứ 13 đào tạo ngành Civil Engineering
 • Xếp thứ 19 đào tạo ngành Business studies
 • Xếp thứ 19 đào tạo ngành Chemical Engineering
 • Được bình chọn là “Đại học của năm 2013” (Theo “Sunday Times University Guide”)
 • Được bình chọn là một trong những điểm đến lý tưởng trên thế giới năm 2012 (Theo “National Geographic Traveler, 2012”)
 • Vùng an toàn nhất tại Anh (British Crime Survey 2012)
 • Chi phí sinh hoạt thấp nhất tại Anh (Mercer Worldwide Cost of Living Survey 2012)