ROBERT GORDON  UNIVERSITY ABERDEEN

Năm thành lập: 1668

Địa điểm: Aberdeen

Tổng số sinh viên: 17,000

 

Các chương trình đào tạo:  

 • Dự bị Đại học
 • Dự bị Thạc sĩ
 • Đại học
 • Thạc sĩ, Tiến sĩ

Các ngành học nổi bật:  

 • Architecture
 • Business, Accounting and Finance
 • Hospitality Management
 • Logistics and Supply Chain Management
 • Sciences and Technology

Xếp hạng & thế mạnh trường:

 • Trường được trao giải Vàng về chất lượng giảng dạy – Teaching Excellence Framework (TEF).
 • Ngành Fashion & textiles xếp hạng 10 tại Anh
 • Ngành Hospitality, event management & tourism xếp hạng 29 tại Anh
 • Ngành Journalism, publishing & public relations xếp hạng 39 & ngành Law hạng 35 tại Anh
 • Ngành Pharmacy & pharmacology hạng 8 & ngành Health professions hạng 20 tại Anh
 • Ngành Computer science & information systems xếp hạng 58 tại Anh
 • Ngành Business, management & marketing xếp hạng 61 tại Anh

Học phí:

Đại học: Từ £12,360

Cao học: Từ £12,360

Chi phí nhà ở:

Từ £ 95 đến £154/ tuần hay £3,800 đến £6,320/ năm