Kết quả hình ảnh cho Sheffield Hallam University logo


SHEFIELD HALLAM UNIVERSITY

Năm thành lập: 1843

Địa điểm: Sheffield

Tổng số sinh viên: 35.500

 • Quốc tế: 12%
 • Việt Nam: 120

Các chương trình đào tạo

 • Dự bị Đại học
 • Dự bị Thạc sĩ
 • Đại học
 • Thạc sĩ, Tiến sĩ

Các ngành học nổi bật

 • Architecture
 • Education
 • Hospitality and Tourism Management
 • Science and Engineering

Xếp hạng trường

 • Trong top 20 đào tạo ngành Architecture
 • Xếp hạng 11 ngành Hospitality, Events, và Tourism
 • Xếp hạng 14 ngành Food Science
 • Xếp hạng 1 bình chọn Trường Đại học của năm 2015 (Times Higher Education)

Học phí

 • Từ £9,950 đến £ 14,300 tùy khóa học

Chi phí nhà ở

 • Từ £70 – £110/tuần

Kết quả hình ảnh cho Sheffield Hallam University