THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD

Năm thành lập: 1828

Địa điểm: Stirling, Scotland

Tổng số sinh viên: 28,000

 • Quốc tế: 25%

Các chương trình đào tạo

 • Dự bị Đại học
 • Đại học
 • Dự bị Thạc sỹ
 • Thạc sỹ, Tiến sĩ

Các ngành học nổi bật

 • Business
 • Social Sciences and Humanities
 • Science
 • Engineering Engineering

Xếp hạng trường

 • Architecture: Xếp hạng 1 tại Vương quốc Anh (The Guardian University League Tables 2019),
 • Archaeology: Xếp hạng 6 ở Anh (QS World University Rankings 2018)
 • Chemical Engineering: Xếp hạng 9 tại Vương quốc Anh (Complete University Guide 2019)
 • Civil Engineering: Xếp hạng 6 tại Vương quốc Anh (QS World University Rankings 2018)
 • Education: Xếp hạng 7 tại Vương quốc Anh (The World University Rankings 2018)
 • Electrical and Electronic: Xếp hạng 10 tại Vương quốc Anh (QS World University Rankings 2018)
 • Engineering : Xếp hạng 8 tại Vương quốc Anh (The World University Rankings 2018)
 • Journalism: Xếp hạng nhất tại Vương quốc Anh (The Guardian University League Tables 2019)
 • Library and Information Science: Xếp hạng nhất trên thế giới (QS World University Rankings 2018)
 • Management: Trường Quản lý được công nhận Triple Crown (AACSB, AMBA và EQUIS)
 • Materials Science and Engineering: Xếp hạng 5 tại Vương quốc Anh (Complete University Guide 2019)
 • Mechanical Engineering:  Xếp hạng 6 tại Anh (QS World University Rankings 2018)
 • Sociology: Xếp hạng 2 ở Anh (The Guardian University League Tables 2019)

Học phí

 • Từ £16,800 tùy khóa học

Chi phí nhà ở

 • Từ £105 đến £160/tuần hoặc £4,500 to £8,000/năm