SỞ DI TRÚ ÚC: THÔNG BÁO QUAN TRỌNG DÀNH CHO DU HỌC SINH

Các sinh viên Việt Nam đang học tập tại Úc hoặc đã quay trở về nước cần cập nhật những thông tin mới nhất được Sở Di trú ban hành vào ngày 31 tháng 3 vừa qua sau sự ảnh hưởng của Covid-19

Gia hạn Visa cho sinh viên

Sinh viên không thể xin gia hạn visa theo luật di trú của Úc. Tuy nhiên, sinh viên có thể nộp đơn xin visa mới nếu:

  • Visa hết hạn và không thể quay trở về Việt Nam
  • Chương trình học chưa kết thúc nên cần ở lại Úc để hoàn thành

Sinh viên cần nộp đơn xin visa mới sớm ít nhất sáu tuần trước khi visa hiện tại hết hạn và không cần cung cấp bằng chứng về ảnh hưởng của Covid-19 trong đơn.

Sinh viên hoàn thành gần xong chương trình học có thể nộp hồ sơ xin Visa du lịch (subclass) trước khi visa hiện tại hết hạn.

Làm việc tại Úc

Các khóa “ngoài kỳ học”

Một khóa được coi là “ngoài kỳ học” nếu như đang ở trong kỳ nghỉ theo lịch học của khóa đó hoặc sinh viên đã học xong theo lịch của khóa đó. Nếu khoá của sinh được tính là “ngoài kỳ học”, sinh viên được phép làm việc không giới hạn thời gian.

Khóa Thạc sĩ Nghiên cứu hoặc Tiến sĩ

Nếu theo học khoá Thạc sĩ Nghiên cứu hoặc Tiến sĩ, sinh viên có thể đi làm không giới hạn thời gian

Học online

Dù học theo hình thức trực tuyến hay trên lớp, sinh viên đều không được làm trên 40 giờ/2 tuần.

Bảo lưu đã được chấp thuận

Nếu khóa học đã được bảo lưu, sinh viên được làm việc trên 40 giờ/2 tuần.

Ngoại lệ cho sinh viên quốc tế:

Có một số ngoại lệ cho các bạn sinh viên quốc tế nếu:

  • Sinh viên đang học chương trình Điều dưỡng
  •  Sinh viên được thuê bởi 1 số siêu thị được chấp thuận

Thông báo cho Sở di trú

Sinh viên không cần thông báo cho Sở Di trú nếu như quay về Việt nam hoặc thay đổi tình trạng học tập.

Cho tới khi sinh viên nộp hồ sơ mới hoặc visa hiện tại hết hạn, visa của sinh viên vẫn sẽ còn hạn. Nếu sinh viên quay về Việt Nam hoặc bảo lưu khoá học, tình trạng visa hiện tại sẽ không thay đổi.

Xem thêm thông tin chi tiết tại https://covid19.homeaffairs.gov.au/student-visa/australia#b

Nếu có thắc mắc về du học hãy liên lạc với ISC-UKEAS để được hỗ trợ tận tình nhé!