ST MARY’S UNIVERSITY

Năm thành lập: 1850

Địa điểm: Twickenham, ở Tây Nam London

Tổng số sinh viên: 6.000

+ Quốc tế: 24%

+ Việt Nam: 59

 

Các chương trình đào tạo:

Dự bị Đại học, Dự bị Thạc sĩ

Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

 

Các ngành học nổi bật:

Sports Science

Business and Management, Marketing

Science, Engineering, IT

 

Xếp hạng trường:

  • Hạng 99 trong Times University Guide 2018
  • Hạng 80 trong Guardian University Guide 2019
  • 94.2% sinh viên của St Mary’s tìm được việc làm hoặc chuyển tiếp lên bậc cao học trong vòng 06 tháng sau khi tốt nghiệp, và Which University Group mô tả St Mary’s là một trong những trường đại học hàng đầu về điền kinh và khoa học thể thao . Dựa trên Khuôn Khổ Nghiên Cứu Xuất Sắc (REF) năm 2014, các bài nghiên cứu ngành Tiếng Anh và Truyền Thông được đánh giá là ‘tiên phong trên thế giới’ hoặc ‘xuất sắc quốc tế’, với tỉ lệ tương ứng là 61% và 60%. Những thành công khác của trường bao gồm Thể Thao và Lịch Sử với 50% các bài nộp là ‘tiên phong trên thế giới’ hoặc ‘xuất sắc quốc tế’.

Học phí:

Đại học: Từ £12,000

Cao học: Từ £13,700

 

Chi phí nhà ở:

Từ £6,324 đến £6,732/năm