Trả lời của Chính phủ Anh về việc mua máy thở trên tờ Financial Times

Số Financial Times Weekend ngày 28/03/20 có một số nhận định không chính xác về những nỗ lực của Vương quốc Anh trong việc mua sắm và sản xuất máy thở để đối phó với tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng COVID-19.

Đến nay, có hơn 8.000 máy thở dành cho bệnh nhân NHS, với 8.000 người khác dự kiến ​​từ các nhà sản xuất quốc tế hiện tại trong những tuần tới. Chính phủ xác định Vương quốc Anh phải đẩy mạnh sản xuất máy thở để hỗ trợ đối phó với virus và cứu mạng sống.

Chính phủ đã hợp tác với một số công ty công nghệ và kỹ thuật hàng đầu của Vương quốc Anh và các nhà sản xuất để nhanh chóng chế tạo máy thở hiện đại, hiệu quả. Các công ty lớn giúp cung cấp cho Anh thiết bị và nhân sự cần thiết cho nỗ lực này. Nhiều nhà sản xuất khác của Vương quốc Anh đang xây dựng, thiết kế và phát triển các máy thở mới hiệu quả, an toàn và dễ chế tạo – tất cả các đơn đặt hàng từ chính phủ sẽ phải tuân theo các thử nghiệm an toàn nghiêm ngặt.

Mục tiêu quan trọng nhất của chính phủ là bảo vệ NHS và cứu người.

Nhận định: Một số công ty đã phàn nàn rằng một số đề nghị đã không được xem xét cẩn thận nhằm phục vụ cung cấp máy móc bổ sung cần thiết để cứu mạng sống của những người bị khó thở cấp tính do Covid-19 gây ra.

Trả lời:

Phản ứng từ ngành công nghiệp Anh là dễ hiểu nhưng để nói rằng Chính phủ đã bỏ qua các nhà cung cấp là sai – Chính phủ đã trả lời tất cả các công ty đã liên hệ đề nghị giúp đỡ và đang hợp tác với một số công ty để tăng quy mô sản xuất các nhà sản xuất máy thở hiện tại của Anh, cũng như thiết kế và sản xuất các sản phẩm mới từ đầu, và mua thêm hàng ngàn máy móc từ nước ngoài.

Nhận định: Chính phủ nên liên lạc với các công ty sớm hơn.

Trả lời:

Chính phủ Anh dự tính rằng các nhà cung cấp các bộ phận của máy thở, như MEC Medical, sẽ nhận được đơn đặt hàng một số bộ phận cần thiết từ các công ty cho để tăng quy mô sản xuất máy thở của Anh.

Nhận định: Chính phủ không thực hiện theo lời hứa sẽ mua bất kỳ máy thở mới nào.

Trả lời:

Điều này là sai sự thật. Chính phủ Anh có hơn 8.000 máy đang được giao trong những tuần tới và đang làm việc để mua thêm hàng ngày. Chính phủ cũng đang làm việc cùng với ngành để mở rộng quy mô sản xuất hiện có, và đồng thời, thiết kế và sản xuất các sản phẩm mới. Tất nhiên, máy móc phải vượt qua bài kiểm tra độ chính xác mới được đặt hàng. Chính phủ đang nhanh chóng đẩy mạnh sản xuất máy thở để đối phó với cuộc khủng hoảng này.

Nhận định: Chính phủ đã không nhanh chóng liên lạc để cho nước ngoài đặt hàng trước.

Trả lời:

Nhiều nhà phân phối có những đề nghị với Chính phủ về các kế hoạch cung cấp máy thở từ nước ngoài trong tương lai, nhưng trong số đó có nhiều nhà phân phối không đáp ứng các yêu cầu thẩm định doanh nghiệp và sự an toàn của công dân là hết sức quan trọng. Chính phủ Anh đang làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ NHS và cứu mạng sống của người dân.

Theo GOV.UK https://www.gov.uk/government/news/response-to-the-financial-times-article-on-ventilators?utm_source=5bccb002-6de8-48b3-83c4-082aec76cbd2&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate