ÚC: BANG VICTORIA CHÍNH THỨC CÔNG BỐ GÓI HỖ TRỢ 45 TRIỆU ĐÔ LA CHO DU HỌC SINH TẠI VICTORIA

Ngày 29/04/2020, Chính phủ bang Victoria đã chính thức công bố một quỹ hỗ trợ trị giá 45 triệu đô la dành cho những sinh viên quốc tế ở Victoria đang đối mặt với những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Chính phủ bang Victoria khẳng định sinh viên quốc tế có đóng góp vô cùng quan trọng cho hệ thống giáo dục và nền kinh tế của khu vực, đồng thời cam kết đảm bảo an toàn và hỗ trợ cộng đồng sinh viên quốc tế trong giai đoạn khó khăn này.

Với quỹ cứu trợ khẩn cấp này, các sinh viên quốc tế bị mất việc hoặc bị giảm việc làm đáng kể và đang gặp khó khăn về tài chính do đại dịch COVID-19 sẽ được cung cấp khoản thanh toán lên tới 1.100 đô la Úc .

Theo https://www.studymelbourne.vic.gov.au/news-updates