University College Dublin (UCD)

Năm thành lập: 1854

Địa điểm: Dublin, Ireland

Tổng số sinh viên: 34,000

Quốc tế: 27%

Việt Nam: 34

Các chương trình đào tạo: Đại học, Dự bị Thạc sĩ, Tiến sĩ

Các ngành học nổi bật: Business, Economics, Social Studies, Engineering và Sciences

Xếp hạng trường

  • Top 5 trường đại học hàng đầu Châu Âu về đào tạo kinh doanh
  • UCD được xếp hạng trong 200 trường đại học hàng đầu trên toàn thế giới
  • Ngành Khoa học thú y xếp hạng 24 toàn thế giới và Điều dưỡng  xếp hạng 31 toàn thế giới.
  • 12 chuyên ngành thuộc top 100 và 30 chuyên ngành thuộc top 200 toàn thế giới (QS World University Ranking by Subject, 2018)

Học phí

  • Từ £17,000 – £21,600

Nhà ở

Từ £5,400 đến £8,000 /năm