Kết quả hình ảnh cho UEA Logo

Kết quả hình ảnh cho UEA: University of East Anglia

University of East Anglia

Năm thành lập: 1963

Địa điểm: Norwich

Tổng số sinh viên: 16.300

 • Quốc tế: 10%
 • Việt Nam: 90

Học phí

 • Đại học: Từ £15,300 GBP
 • Cao học: Từ £15,800 BGP

Chi phí nhà ở

 • Từ £75 đến £150/tuần hoặc từ £3,766 to £7,665/năm

Các chương trình đào tạo:

 • Dự bị Đại học: Business, Economics, Law, Science, Computing (INTO)
 • Dự bị Thạc sĩ: Business, Economics (INTO)
 • International Year One: Business, Economics, Psychology
 • Đại học
 • Thạc sĩ, Tiến sĩ

Các ngành học nổi bật:

 • Law
 • Pharmacy
 • Economics
 • Accounting and Finance

Xếp hạng trường:

 • Ngành Law (xếp hạng top 10 ở Anh)
 • Ngành Pharmacy (xếp hạng top 10 ở Anh)
 • Ngành Accounting and Finance (xếp hạng top 10 tại Vương quốc Anh)
 • Ngành Economics (xếp hạng top 15 tại Anh)

Kết quả hình ảnh cho UEA: University of East Anglia

Kết quả hình ảnh cho UEA: University of East Anglia