UNIVERSITY OF GREENWICH

 • Năm thành lập: 1892
 • Địa điểm: London, Kent
 • Tổng số sinh viên: 38.000
  • Quốc tế: 20%
  • Việt Nam: 100

Các chương trình đào tạo:

 • Dự bị đại học : Business, Humanities, Computing, Science, Engineering
 • Đại học
 • Thạc sĩ, Tiến sĩ

Các ngành học nổi bật:

 • Business
 • Humanities
 • Computing
 • Sciences and Technology

Xếp hạng trường

 • Trong 10 trường đại học đẹp nhất ở Anh theo Times Higher Education
 • Các môn Accounting and Finance:
  • Top 10 tại London (Complete University Guide 2019)
  • Top 3 cho sự hài lòng về khóa học tại London (Guardian University Guide 2018)
 • Ngành Marketing:
  • Xếp hạng nhất tại London (Complete University Guide 2019).
  • Xếp hạng 2 tại London cơ hội nghề nghiệp của sinh viên sau khi tốt nghiệp (Complete University Guide 2019).
 • Các ngành về Hospitality, Events Management, và Tourism:
  • Đứng thứ 2 ở London (Complete University Guide 2019).
  • Đứng thứ nhất tại London về triển vọng của sinh viên sau tốt nghiệp (Complete University Guide 2019).

Học phí

 • Đại học: Từ £12,100
 • Cao học: Từ £13,500
 • MBA: £11,500

Chi phí nhà ở

 • Từ £156 đến £200 /tuần